EVNCHP: Tham gia chương trình đào tạo “ Nâng cao năng lực quản trị Công ty tốt theo thông lệ quốc tế”.

     
     Trong hai ngày 19 và 20 tháng 4 n
ăm 2024, EVNCHP đã tham gia chương trình đào tạo “ Nâng cao năng lực quản trị công ty tốt theo thông lệ quốc tế ” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Chương trình đào tào này nằm trong chuỗi chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027 theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

                  Hình ảnh: xu hướng áp dụng ESG -đòn bảy cho sự chuyển đổi của Doanh nghiệp
 Tham dự ch
ương trinh đào tạo có sự tham gia Đại diện UNDP Việt Nam và Đại diện Đại sứ quán Anh tại Hà Nội.


                                             Hình ảnh: Chụp ảnh lưu niệm cùng chuyên gia và Ban Tổ chức 

         Tại buổi tập huấn, có sự tham gia giảng dạy của TS Vũ Thị Ph
ương Liên - Chuyên gia và Kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, thẩm định-Giảng viên chính Học viện Tài chính và  ông Phạm Quốc Hưng - Chuyên gia ESG, thẩm đinh và quản trị rủi ro, các học viên đã được đào tạo  theo 4 chuyên đề cốt lõi gồm kiểm soát tuân thủ, quản lý rủi ro, soát xét tổng thể/thẩm định doanh nghiệp và các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được tập huấn về cách thức triển khai kiểm soát tuân thủ trong doanh nghiệp và thực hành tình huống lựa chọn cách thức kiểm soát tuân thủ phù hợp với doanh nghiệp. Kết thúc khóa đào tạo các học viên tham gia kiểm tra sau đào tạo và được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

 Phòng TC- NS