Hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng tuyến ống cấp nước sinh hoạt cho Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

Nước sạch là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, góp phần bảo vệ sức khỏe và cải thiện điều kiện sống cho nhân dân và người lao động. Do đó Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung luôn quan tâm đến việc cung cấp nước sạch cho Cán bộ, nhân viên của Công ty đang công tác, lưu trú tại các Nhà máy của Công ty.

Công tác đào rãnh đặt ống dẫn nước

Được sư quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung đã ký kết hợp đồng xây lắp số 06/2024/XL-CJ với Công ty Cổ phần cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông về việc thi công tuyến ống cấp nước sinh hoạt cho Nhà máy điện mặt trời Cư Jút. Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu đã triển khai máy móc thiết bị để thi công từ giữa tháng 03/2024, đến những ngày đầu tháng 04/2024 đã hoàn thành và đưa vào vận hành sử dụng tuyến ống cấp nước nêu trên.

Đơn vị thi công lắp đặt ống dẫn nước

Sự kiện hoàn thành công tác xây lắp và đưa vào vận hành đường ống cấp nước sinh hoạt cho Nhà máy điện mặt trời Cư Jút có ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị xã hội. Dự án không những góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động của Công ty đang công tác tại Nhà máy mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương, tạo điều kiện để người dân địa phương được tiếp cận với nguồn nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng cuộc sống cuộc sống.

Lữ Đức Lượng – P8