Vai trò, trách nhiệm của người Người chỉ huy trực tiếp trong tổ (nhóm công tác)

Vai trò, trách nhiệm của người Người chỉ huy trực tiếp (hoặc người giám sát) trong tổ (nhóm công tác)

Đà Nẵng 12/4/2024

Yêu cầu:

Người chỉ huy trực tiếp (hoặc người giám sát):

Người chỉ huy trực tiếp phải có trình độ bậc IV trở lên. Khi tiếp nhận nơi làm việc phải chịu trách nhiệm kiểm tra lại và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cần thiết. Phải bố trí, phân công và giám sát sao cho mọi người trong đơn vị tiến hành công việc một cách an toàn.

Người chỉ huy trực tiếp phải chịu trách nhiệm về chất lượng của các dụng cụ, trang bị an toàn sử dụng khi làm việc.

Hình 1. Kiểm tra dụng cụ, trang bị an toàn trước khi làm việc.

Phải liên tục có mặt lại nơi làm việc. Trường hợp cần vắng mặt mà có người đúng chức danh được phép thay thế thì phải bàn giao nơi làm việc và phiếu công tác cho người đó. Nếu không có người thay thế thì phải rút toàn đơn vị công tác ra khỏi nơi làm việc.

Trường hợp đơn vị công tác do nơi khác cử đến, cán bộ phụ trách không đủ trình độ giám sát an toàn điện, hoặc đơn vị công tác là người làm những công việc như nề, mộc, cơ khí … thì bên quản lý thiết bị phải cử người có đủ tiêu chuẩn để làm người giám sát. Người giám sát tiếp nhận nơi làm việc do người cho phép giao, phải có mặt liên tục tại nơi làm việc để giám sát và không được làm bất cứ việc gì thêm. Phải theo dõi không để tháo dỡ hoặc di chuyển các biển báo, rào chắn. Chịu trách nhiệm không để xẩy ra tai nạn về điện, còn trách nhiệm an toàn của nhân viên trong công việc do người chỉ huy trực tiếp đơn vị công tác đảm nhiệm.

Trình độ an toàn của người giám sát là bậc IV trở lên khi đơn vị công tác làm việc có cắt điện một phần hoặc gần nơi có điện. Là bậc III trở lên nếu làm việc có cắt điện hoàn toàn hoặc xa nơi có điện.

A group of people in orange jumpsuits and helmets

Description automatically generated

Hình 2. Đội thí nghiệm của CPCETC phổ biến yêu cầu công việc và các lưu ý về an toàn trước khi triển khai công việc tại trạm cắt RECLOSER 22kV cấ điện đậ tràn NMTĐ A Lưới 4/2024.

Hình 3. Phổ biến yêu cầu nhiệm vụ công nhân thuộc đội sửa chữa điện nóng Hà Nội thuộc EVN HANOI trước khi làm việc.

Theo yêu cầu, người chỉ huy có bậc 4 an toàn trở lên, là người đã có đủ năng lực về chuyên môn, an toàn, có kinh nghiệm trong công việc,… chịu trách nhiệm chính về biện pháp an toàn, đây là một yêu cầu hợp lý !

Việc phổ biến, giao nhiệm vụ cụ thể trước khi triển khai công việc giúp người lao động hiểu rõ yêu cầu công việc phải thực hiện hoặc có thể hỏi lại, trao đổi làm rõ những điểm chưa rõ hoặc còn thiếu sót (nếu có) để đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho đồng đội.

Công việc này tuy nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn về đảm bảo an toàn lao động, cần triển khai thực hiện ở các tổ, nhóm công tác của EVNCHP trong thời gian tới.

Người viết: Đỗ Việt Hùng – Phòng kỹ thuật.