Kỷ niệm 5 năm ngày nhà máy điện mặt trời Cư Jut vận hành và phát điện thương mại

Nhà máy điện mặt trời Cư Jút do Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung làm chủ đu tư là một trong những dự án điện mặt trời quy mô lớn đu tiên được triển khai thi công tại Đắk Nông nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời đim đu năm 2018 và bắt đầu vận hành phát điện thương mại vào ngày 20/4/2019  

A picture containing grass, scene, way, roadDescription automatically generated

Trong mục tiêu phát triển của Công ty, phát triển bền vững những nguồn năng lượng xanh là chiến lược xuyên suốt dài hạn. Đón đầu chủ trương của Chính phủ phát triển nguồn đin năng lượng mặt trời, Công ty là một trong những Nhà đu tư đi tiên phong trong lĩnh vc Nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam. Sau khi nghiên cứu khảo sát nhiều đa phương ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Công ty đã chọn Thị trấn EaTling, huyện Cư Jút, tnh Đk Nông là nơi phù hp đ đu tư d án Nhà máy điện mặt trời đầu tiên của mình.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút được xây dựng trên diện tích 62ha, lắp đặt 187.890 tấm pin, công suất 50MWac, đin lượng bình quân năm 94,71 triệu kWh, tổng mức đu tư 1.367 t đồng. Tận dụng những điều kiện thuận lợi sẵn có cùng nỗ lực của tập thể ngưi lao động, sau hơn 10 tháng thi công, vào ngày 20/4/2019 Nhà máy điện mặt trời Cư Jut đã chính thức phát điện thương mại thành công (sớm hơn 70 ngày so với kế hoạch dự kiến ban đầu).

 

Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo các bộ ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các cổ đông ln,cũng như sự ủng hộ của lãnh đạo và chính quyền tỉnh Đắk Nông, huyện Cư Jút và người dân tại khu vực dự án.

5 năm vn hành phát đin, nhà máy điện mặt trời Cư Jut đã cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 415 triệu kWh, đạt doanh thu 915 tỷ đồng và đóng góp cho Ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng.

      

 

Trong chặng đường vừa qua, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức song Công ty vẫn nỗ lực quản lý, vận hành nhà máy điện mặt trời Cư Jut đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả cao trên cả 3 mặt kinh tế - xã hội - môi trường, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo xã hội, giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống dân sinh tại đa phương thuộc vùng dự án. Nhà máy điện mặt trời Cư Jut đi vào vn hành phát điện với sản lưng hơn 90 triu kWh/năm, doanh thu hàng năm gần 200 tỷ đng đảm bảo nghĩa vụ của Công ty đối với ngân sách Nhà nước, trả nợ cho các Ngân hàng, thu nhập cho ngưi lao động và hiệu quả cho các Cổ đông. D án đảm bảo sự phát triển đồng bộ giữa nguồn và lưi đin, đảm bảo khả năng vận hành an toàn, kinh tế của hệ thống điện và hiệu quả đu tư chung của xã hội. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bài tự viết

Đặng Song Hạ Uyên-P2