Tổng công suất các nguồn điện của Việt Nam đến năm 2030

Tại Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tới 2030, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930 MW; Tổng công suất nhiệt điện LNG là 22.400 MW; Tổng công suất nhiệt điện than là 30.127 MW; Tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700 MW; Tổng công suất thủy điện là 29.346 MW và Tổng công suất thủy điện tích năng là 2.400 MW.

Chú thích ảnh

Tại Quyết định 262/QĐ-TTg ngày 1/4/2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, đến năm 2030, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930MW; tổng công suất nhiệt điện LNG là 22.400MW; tổng công suất nhiệt điện than là 30.127MW; tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700MW; tổng công suất thủy điện là 29.346 MW và tổng công suất thủy điện tích năng là 2.400MW.

Đến năm 2030, tổng công suất điện gió ngoài khơi là 6.000MW; điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) là 21.880MW; thủy điện là 29.346MW; điện sinh khối là 1.088MW./

Sưu tầm: Nguyễn Văn Hùng – P2

Nguồn: Tổng công suất các nguồn điện của Việt Nam đến năm 2030 (TTXVN/Vietnam+)