Công tác sản xuất điện NMTĐ A Lưới tháng 3.2024

Công tác sản xuất điện NMTĐ A Lưới tháng 3.2024

A Lưới 3/4/2024

Tháng 3, những cơn mưa đã không còn, tuy nhiên hồ thủy điện A Lưới đã tích được một lượng nước tương đối cao trong điều kiện ít mưa, tạo điều kiện để hoàn thành mục tiêu kinh doanh đặt ra năm 2024.

Với tinh thần sẵn sàng, chủ động khi có lệnh yêu cầu từ điều độ PX vận hành NMTĐ A Lưới đã đáp ứng tức thời yêu cầu công suất theo nhu cầu của hệ thống điện.

Sản lượng phát A Lưới đến hết tháng 3/2024 là 10.885.520 kWh, trong đó sản lượng điện thương phẩm là 10.750.300 kWh, đạt kế hoạch đề ra.

.

A water dam with a building and a tower

Description automatically generated

Hình 1. Hồ chứa nước A Lưới đã tích nước tương đối cao đầu mùa khô 2024.

A water canal with a building

Description automatically generated

Hình 2. Cửa nhận nước đang được triển khai bảo dưỡng lưới chắn rác.

Tranh thủ thời gian đầu mùa khô, công tác bảo dưỡng sửa chữa các hệ thống phụ của Nhà máy cũng được triển khai theo kế hoạch với mục đích tăng cường, đảm bảo độ tin cậy vận hành cho nhà máy.

A person sitting at a desk with many computers

Description automatically generated

Hình 3. Kíp trực ngày đầu tháng 4.

A large room with orange circles

Description automatically generated with medium confidence

Hình 4. Hai tổ máy đã huy động, hòa lưới sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phụ tải.

A building near a river

Description automatically generated

Hình 5. Kênh xả hạ lưu nhà máy khi hai tổ máy phát điện theo lệnh A3 chiều ngày 1/4/2024.

Với việc hoàn thành kế hoạch sản xuất điện tháng 3/2024, đã tạo điều kiện thuận lợi cho CBNV NMTĐ A Lưới triển khai tiếp công tác sản xuất điện trong tháng 4 và các tháng kế tiếp.

Người viết: Đỗ Việt Hùng – Phòng kỹ thuật.