Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 28/3, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 với tổng số trên 2.800 cán bộ công đoàn các cấp tham dự.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến đến trên 200 điểm cầu tại các công đoàn cơ sở/công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Kiên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Trịnh Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông EVN; đồng chí Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc EVN.

Về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí phó chủ tịch, đại diện các Ban tham mưu của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam nhằm giúp đội ngũ cán bộ công đoàn trong Tập đoàn nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện, từ đó, tổ chức chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết vào thực tiễn phong trào công nhân, hoạt động công đoàn” - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Buổi sáng, các đại biểu đã được lắng nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đồng thời tập huấn những nội dung quan trọng của Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội thông qua và chính thức áp dụng với những vẫn đề rất quan trọng liên quan tổ chức công đoàn, người lao động tại Doanh nghiệp.

Theo đó, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trình bày một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028; các chỉ tiêu phấn đấu, các khâu đột phá, các chương trình, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; một số chỉ đạo lớn trong phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Với những nội dung quan trọng của Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thông tin đến hội nghị một số vấn đề chung và những điểm mới của Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2022; việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn ĐLVN và tập huấn Luật dân chủ ở cơ sở thông qua các chuyên đề, bao gồm: Công tác tổ chức, kiểm tra; công tác pháp luật và Quan hệ lao động trong Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam; công tác tài chính và công tác văn phòng của Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác tuyên giáo, truyền thông và công tác nữ công theo Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn ĐLVN.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến trên 200 điểm cầu tại các công đoàn cơ sở/công đoàn bộ phận.

Thông qua hội nghị này, mỗi đoàn viên, cán bộ công đoàn có thể nắm vững và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp công đoàn ngay từ những năm đầu thực hiện nghị quyết.
P1 st - Nguồn: evn.com.vn