CÔNG ĐOÀN ĐLVN QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TỚI 233 ĐIỂM CẦU VÀ 2.800 CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN.

Tham dự Hội nghị có ông  Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc EVN; ông Trịnh Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN, Trưởng ban Truyền thông EVN.
Về phía Công đoàn Điện lực Việt Nam có ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam: Bà Nguyễn Kim Thanh; ông Uông Quang Huy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc; các Thành viên Ban Thanh tra Nhân dân Tập đoàn và các đơn vị.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam.
Ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biêu khai mạc Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, được tổ chức vào cuối năm 2023 thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã quyết nghị những vấn đề lớn của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân toàn quốc nói chung và trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng trước những khó khăn, thách thức trong cả nhiệm kỳ.
Nghị quyết Đại hội là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động để góp phầ xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam. 1
Toàn cảnh Hội nghị
 
Hôm nay, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Tập đoàn, kết nối trực tuyến đến các đơn vị cấp 3 (trên 233  điểm cầu) công đoàn cơ sở/công đoàn bộ phận nhằm giúp đội ngũ cán bộ công đoàn trong Tập đoàn nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Từ đó tổ chức chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết vào thực tiễn phong trào công nhân, hoạt động công đoàn. Những vấn đề quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cần được lan toả mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn và toàn xã hội.
Rất vinh dự với Hội nghị của chúng ta được đón đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đến chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đồng thời tập huấn những nội dung quan trọng của Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội thông qua và chính thức áp dụng với những vẫn đề rất quan trọng liên quan tổ chức công đoàn, người lao động tại Doanh nghiệp.
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam. 2
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
 
Ngay sau lễ khai mạc đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai quán triệt các nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Buổi chiều cùng ngày Hội nghị sẽ tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tập huấn Luật Dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam. 3
 Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Một số hình ảnh các điểm cầu.
Công đoàn ĐLVN quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp tới 233 điểm cầu và 2.800 cán bộ Công đoàn.
Hình ảnh các điểm cầu

Công đoàn ĐLVN quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp tới 233 điểm cầu và 2.800 cán bộ Công đoàn. 1
Các điêm cầu cơ sở

Công đoàn ĐLVN quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp tới 233 điểm cầu và 2.800 cán bộ Công đoàn. 2
Các điêm cầu cơ sở


Công đoàn ĐLVN quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp tới 233 điểm cầu và 2.800 cán bộ Công đoàn. 3
Các điêm cầu cơ sở

Công đoàn ĐLVN quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp tới 233 điểm cầu và 2.800 cán bộ Công đoàn. 4
Các điêm cầu cơ sở

                                                                                                                   Sưu tầm: Phạm Doãn Huỳnh - Phòng KHVT
Nguồn: https://congdoandlvn.org.vn/cong-doan-dlvn-quan-triet-hoc-tap-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan-cac-cap-toi-233-diem-cau-va-2-800-can.htm