Họp hết hạn bảo hành các trạm Inveter với nhà thầu SMA tại văn phòng Công ty tại Đà Nẵng tháng 3 năm 2024

Họp hết hạn bảo hành các trạm Inveter với nhà thầu SMA tại văn phòng Công ty tại Đà Nẵng tháng 3 năm 2024

Đà Nẵng 19/3/2024

Thời gian thấm thoắt trôi qua, từ ngày NMĐMT Cư Jut chính thức vận hành thương mại vào ngày 20/4/2019 đến nay đã gần 5 năm. Thời hạn bảo hành “trái tim” của Nhà máy: các trạm Inveter đã hết.

Theo thỏa thuận hợp đồng, ngày 19/3/2024, cuộc họp giữa đại diện nhà thầu SMA tại Việt Nam với đại diện CTCPTĐ Miền Trung đã được tổ chức tại văn phòng Công ty tại Đà Nẵng để bàn về việc kết thúc bảo hành theo thỏa thuận hợp đồng.

Sau thời điểm này, các CBNV NMĐMT Cư Jut sẽ phải tự lực giải quyết những vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra để đáp ứng yêu cầu phát điện của Tổng CTĐL Việt Nam (EVN) hoặc những trục trặc kỹ thuật có thể xảy ra, việc chuyển giao kỹ thuật, “mở” những hạn chế trước kia cần được thực hiện để CBNV có thể tự truy cập, tìm hiểu, làm chủ dần dần, đáp ứng các yêu cầu đa dạng của công việc.

Tất nhiên vai trò chủ chốt của nhà chế tạo trong việc cung cấp vật tư thay thế, hỗ trợ phần cứng, phần mềm,… là không thể thay thế, do đó việc tiếp tục hợp tác hỗ trợ giữa hai bên là việc cần thiết !

Phía EVNCHP đã đặt các vấn đề cụ thể về việc SMA như cho phép truy cập phần mềm, cơ sở dữ liệu của Inveter, hợp tác hỗ trợ cụ thể khi cần,…. Phía SMA đã tỏ ra thiện chí và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của EVNCHP

Cuộc họp đã diễn ra trong không khí chân tình, hợp tác, cởi mở, tạo điều kiện cho những cơ hội hợp tác, hỗ trợ trong tương lai.

A large field of solar panels

Description automatically generated

Hình 1. Toàn cảnh NMĐMT cư Jut đang vận hành.

 

A group of people sitting around a table

Description automatically generated

Hình 2. Đoàn đại diện SMA và EVNCHP.

A group of men sitting at a table

Description automatically generated

Hình 3. Đại diện SMA tại khu vực Châu Á – Việt Nam.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated

Hình 4. Giám đốc NMĐMT Cư Jut, Tổng giám đốc và Phòng kỹ thuật trong buổi họp.

A group of people standing in front of a large wall

Description automatically generated

Hình 5. Đại diện EVNCHP với đoàn đại diện của SMA chụp ảnh lưu niệm.

 

Người viết: Đỗ Việt Hùng – Phòng kỹ thuật