Kiểm tra đánh giá án toàn các hạng mục công trình thủy công , nhà máy thủy điện A Lưới

Thực hiện theo công văn số 2069/UBND-CT ngày 05/03/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh và theo quy trình vận hành công trình thủy công quy trình vận hành, bảo trì các hạng mục công trình thuỷ công thuộc công trình thuỷ điện A Lưới đã được Tổng Giám đốc duyệt theo quyết định số 447/QĐ-EVNCHP ngày 29/03/2023.

Ngày 12/03/2024 Phòng Quản lý xây dựng đã đi hiện trường kiểm tra, đánh giá đảm bảo an toàn đập, hồ chứa; tổ chức rà soát các khu vực, vị trí có nguy cơ sạt lở để có phương án khắc phục, ứng phó kịp thời, với các nội dung:

 - Khu vực bể áp lực, kênh dẫn vào cửa nhận nước: Kiểm tra mái đá xây, mái bê tông khu vực bể áp lực, kiểm tra mái đá xây khu vực kênh dẫn ..

 - Khu vực cụm đầu mối: Kiểm tra 2 vai đập, biến dạng khe J, hành lang thân đập và áp lục thấm trong thân đập, kiểm tra vùng hạ du đập…

 -Tuyến đường vào đập: Kiểm tra những vị trí có nguy cơ sạt lở trên tuyến đường vào đập.

 - Khu vực cụm nhà máy, đường lên TĐA, đường vào nhà máy:

  + Nhà máy, kênh xả, tường chắn đuôi kênh, trạm phân phối;

  + Mái dốc nhà máy, HP3,4, TĐA;

         + Tụ thủy bên trái mái dốc nhà máy;

  + Đường lên TĐA…

Sau khi đi kiểm tra hiện trường, đánh giá các hạng mục công trình thủy công nhà máy thủy điện A Lưới vận hành bình thưởng, không có hiện tượng sạt lở, đảm bảo an toàn cho sản xuất điện.

Hình ảnh phòng Quản lý xây dựng đi kiểm tra các hạng mục công trình, nhà máy thủy điện A Lưới tháng 3/2024.


Kiểm tra khu vực cụm đầu mối

Kiểm tra vùng hạ du đập

Kiểm tra đường vào tuyến đập

Kiểm tra khu vực mái chính diện nhà máy

Tổng thể khu vực nhà máy

 

Bài tự viết

Phạm Tuấn Anh-P6