Công tác an toàn trong đợt tiểu tu NMĐMT Cư Jut năm 2024

Công tác an toàn trong đợt tiểu tu NMĐMT Cư Jut năm 2024

Cuối tháng 2 và tuần đầu tháng 3 năm 2024 NM điện mặt trời Cư Jut đã triển khai đồng thời công tác kiểm định hệ thống đo đếm mua bán điện và tiểu tu các hệ thống thiết bị NM và trạm năm 2024.

Ngoài CBNV nhà máy, còn có đơn vị bên ngoài tham gia công tác đó là CT TNHH thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC), cung cấp dịch vụ kiểm định các thiết bị đo đếm mua bán điện, thí nghiệm một số hạng mục thiết bị trạm 110kV theo quy định.

Đây là đơn vị cung cấp dịch vụ thí nghiệm chuyên nghiệp đã lâu năm trên địa bàn khu vực Miền Trung; Với kế hoạch đã đăng ký từ trước, hai đoàn công tác của CPCETC đã thực hiện đúng các thủ tục quy định, đăng ký đầy đủ các nội dung theo phiếu công tác hiện hành, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi thực hiện các hạng mục kiểm định điện áp cao trên các máy biến điện áp.

Để đảm bảo an toàn cho các nhóm công tác, các kíp trực của NMĐMT Cư Jut đã tiến hành đăng ký cắt điện với A3, cô lập các khu vực công tác theo kế hoạch được duyệt, bàn giao cho đơn vị thí nghiệm cũng như bộ phận bảo dưỡng sửa chữa của nội bộ Nhà máy hàng ngày.

Quá trình thao tác, các kíp trực đã tuân thủ đúng quy trình vận hành, sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ khi thao tác các thiết bị đóng cắt ngoài trời, các an toàn vệ sinh viên đã tham gia trực tiếp các nhóm công tác, thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ theo quy định;

Một số hình ảnh công tác an toàn trong quá trình thực hiện công việc:

A group of men wearing white helmets

Description automatically generated

Hình 1. Thao tác cắt dao cách ly 110kV cô lập thiết bị.

A group of men working at a power plant

Description automatically generated

Hình 2. Khu vực công tác đã được cắt điện, cô lập & lập rào chắn bàn giao cho đơn vị thí nghiệm.

A group of men working on a power plant

Description automatically generated

Hình 3.CBNV sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ, dây da an toàn khi làm việc trên cao.

Hình 4.Vệ sinh sứ đỡ thanh cái cứng với dây da an toàn.

A machine outside with red bars

Description automatically generated

Hình 5.Sử dụng giàn giáo chắc chắn cho các vị trí làm việc trên cao.

Đối với công tác đảm bảo an toàn phần nhà máy, các yếu tố nguy hiểm như ngã cao không có, nhưng cũng có những yêu cầu đặc thù khác chỉ có đối với NM điện mặt trời, đó là nguồn điện DC vẫn duy trì đến trạm Inveter ngay cả khi các máy cắt 22kV phía trạm nâng; Do đó kiểm tra không còn điện là yêu cầu không thể thiếu trước khi thực hiện công việc, công việc tưởng chừng đơn giản này đã được các nhóm chấp hành tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Hình 6. Kiểm tra không còn điện áp tại các đầu vào DC trước khi tiến hành công việc.

Công tác an toàn vệ sinh lao động đã được NM điện mặt trời Cư Jut hoàn thành tốt trong đợt tiểu tu nhà máy năm 2024.

Người viết: Đỗ Việt Hùng – Phòng kỹ thuật.