Kiểm tra AT VSLĐ - PCCC NMĐMT Cư Jut tháng 2.2024

Sau tết âm lịch, Tây Nguyên bước vào mùa khô, nắng thường xuyên, cây cỏ bắt đầu khô héo, công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho nhà máy điện mặt trời Cư Jut là yêu cầu quan trọng. Phòng kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra định kỳ thực tế công tác ATVSLĐ – PCCC định kỳ tháng 2 tại NM theo quy định.

Để đảm bảo phòng ngừa, các khu vực mặt bằng quanh các trạm Inveter trong khu vực nhà máy đã được cắt dọn sạch cỏ.

Các bình chữa cháy sau khi được bảo dưỡng hoặc thay mới theo hợp đồng, toàn bộ đ đảm bảo yêu cầucác bình chữa cháy (bao gồm cả bình bột, bình khí) đang ở trong trạng thái hoạt động, hạn sử dụng còn hiệu lực và được đặt ở vị trí dễ dàng tiếp cận. Đều đã được bố trí ngay vào các tủ chứa tại các vị trí theo quy định, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, sẵn sàng đp ứng yêu cầu khi cần.

Mặt bằng trạm 110 kV, phòng vận hành được các kíp trực đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng; Phòng kỹ thuật đphối hợp kp trực kiểm tra vận hành hệ thống bơm nước điện và bơm nước Diezel dự phòng của hệ thống cấp nước chữa cháy; Cả hai hệ thống đều vận hành tốt, đảm bảo khả năng cung cấp nước chữa cháy khi cần.

Nhà máy đã thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC và CNCH của Công ty và QT PCCC -CNCH của NM; Đây là nề nếp tốt, đã được CBNV NM duy trì từ khi đưa NM vào vận hành đến nay, cần tiếp tục phát huy.


              
Hình 1. Trạm Inveter sạch sẽ, các bình chữa cháy mới đã triển khai đúng vị trí sẵn sàng sử dụng khi cần.

                

Hình 2.Các bình chữa cháy sau bảo dưỡng đã được dán tem kiểm định đúng yêu cầu.

 

Hình 3.Bình chữa cháy 20 kg sau bảo dưỡng đã được đưa vào vị trí.

Hình 4.Kiểm tra khởi động thử máy bơm nước Diezen dự phòng.

Hình 5.Kiểm tra khả năng cấp nước của họng cấp nước chữa cháy trạm 110 kV.

Người viết: Đỗ Việt Hùng - P4