ĐẠI TU HỆ THỐNG KHÍ NÉN NHÀ MÁY

Hệ thống nén khí Nhà máy bao gồm hai hệ thống được lắp đặt tại cao trình  sàn 68,8 nhà máy. Hệ thống nén khí cao áp bao gồm 02 máy nén khí với 2 bình chứa khí nén để cung cấp và bổ sung khí nén cho hệ thống dầu áp lực điều chỉnh hệ thống điều tốc nhà máy, hệ thống nén khí hạ áp bao gồm 02 máy nén khí với 2 bình chứa khí nén cung cấp khí nén cho hệ thống phanh tổ máy bên canh đó nó cung cấp khí cho các máy công cụ và sử dung cho sửa chữa băng khí nén.

Hệ thống điều khiển máy nén khí nhà máy được thiết kế hiện đại bằng công nghệ lập trình số PLC thông qua giao diện điều khiển bằng màn hình cảm ứng màu. Hệ thống điều khiển tự động hoàn toàn bằng các cảm biến áp sát áp lực số với độ chính các cao. Thiết kế nhiều chế độ điều khiển tại chố bằng màn hình cảm ứng kết hợp PLC và giám sát điều khiển từ xa.

Hệ thống khí nén đóng vai trò rất quan trọng trong chu trình chạy máy. Để đảm bảo quá trình vận hành ổn định trong suốt quá trình vận hành, những ngày vừa qua Hệ thống được các cán bộ thuộc Nhà máy thủy điện A Lưới tiến hành Đại tu.

Từng cụm thiết bị được các cán bộ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng tỉ mỉ. Các động cơ, cảm biến ,…. Đã được kiểm tra, thay thế những thiết bị hư hỏng. Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định hiệu quả.

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện:

D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5194312978415_c3a0739266396d2565924caf9f9eeb1c.jpg

D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5184713784173_99517c6a693042c5e0fbdccf9053c7ee.jpg

D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5179749141150_73b7fa59f0df4ef6803e600d5f38eef1.jpg

Hệ thống khí nén được bảo dưỡng

Bài tự viết:

Phan Gia Hưng – P7