Bàn giao mặt bằng tim mốc và triển khai thi công gói thầu số 16/2024/TV-AL

Bàn giao mặt bằng tim mốc và triển khai thi công gói thầu số 16/2024/TV-AL

 

Ngày 05/02/2024 Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung, cùng Liên danh Sông Ba-Phú An Dương (đơn vị tư vấn thiết kế) đã tiến hành giao nhận mặt bằng tim mốc, thi công gói thầu số 16/2024/TV-AL, Xử lý khối lượng bồi lắng, phương án bảo vệ môi trường công tác xử lý bồi lắng khu vực đầu kênh dẫn nhà máy thủy điện A Lưới.

Các bên cùng tiến hành kiểm tra mặt bằng khu vực công trình và thống nhất giao nhận hệ thống cao tọa độ các điểm đường chuyền cấp 2 và mặt bằng thi công đủ điều kiện để triển khai thi công gói thầu gồm:

 + 07 mốc Cao tọa độ các điểm đường chuyền cấp 2, Số liệu cao độ, tọa độ được cung cấp đủ yêu cầu để nhà thầu thực hiện các bước tiếp theo.

+ Khu vực làm bể chứa khối lượng xử lý bồi lắng (trên vùng bán ngập, ngoài phạm vi kênh dẫn)

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, nhà thầu đã tập kết máy móc thiết bị, nhân lực để triển khai thi công gói thầu, thực hiện các công tác đo đạc khảo sát để đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1/200 khu vực bồi lắng lòng hồ đầu kênh dẫn, đo vẽ bình đồ khu vực làm bể chứa…

 Nhà thầu phấn đấu đo đạc, khảo sát thiết kế, lập biện pháp xử lý khối lượng bồi lắng và phương án bảo vệ môi trường công tác xử lý bồi lắng khu vực đầu kênh dẫn nhà máy thủy điện A Lưới (gói thầu 16/2024/TV-AL), hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư.

Một số hình ảnh đo đạc, khảo sát tại hiện trường:

 

 

 

Bài tự viết

Phạm Tuấn Anh - P6