Cỗ máy sản xuất điện sóng dưới đáy biển công suất 1 MW

Cỗ máy sản xuất điện sóng dưới đáy biển công suất 1 MW

10/02/2024

Điện sóng là một trong những lựa chọn năng lượng sạch ít được khai thác nhất với tiềm năng khổng lồ

Công ty AW Energy của Phần Lan đang chuẩn bị triển khai quy mô lớn máy sản xuất điện sóng Waveroller ở đáy biển công suất 1 MW

A tug boat in the water

Description automatically generated with medium confidence

Bản thương mại đầu tiên của WaveRoller với công suất 350 kW nối với lưới điện năm 2019, cách bờ biển Bồ Đào Nha ở Peniche 800 m

A scuba diver in the water

Description automatically generated

Một phần vấn đề nằm ở môi trường đại dương khắc nghiệt với nước muối ăn mòn máy móc và nhiều hà bám

A diagram of a wave roller

Description automatically generated

Từ năm 2020, AW Energy điều chỉnh WaveRoller và các bộ phận liên quan nhằm sản xuất hàng loạt, cũng như triển khai theo cụm từ 10 đến 24 cỗ máy

Những cụm máy mang tên WaveFarms này nằm ở độ sâu 8 - 12 m và cách bờ không quá 2 km

A white and blue machine on a black surface

Description automatically generated

Mỗi máy WaveRoller có công suất tối đa 1 MW. Dự kiến một máy sẽ sản xuất 624 - 813 MWh điện mỗi năm

A group of people working on a dock

Description automatically generated

Waveroller cạnh tranh nhất về giá trong số 5 công nghệ được nghiên cứu với LCoE ở mức 100 - 150 USD/MWh, xấp xỉ điện gió ngoài khơi với 82 - 255 USD/MWh năm 2022

Boats in a harbor with boats

Description automatically generated

WaveRoller có thể cung cấp điện gần trạm phát điện nền hơn các loại năng lượng tái tạo khác, giúp châu Âu tiếp tục dẫn đầu về công nghệ tái tạo tiên tiến.

Đỗ việt Hùng - Phòng kỹ thuật - Sưu tầm