Các loại bảo trì - Các loại bảo dưỡng - Các hình thức bảo trì

Các loại bảo trì - Các loại bảo dưỡng - Các hình thức bảo trì

                                                                                                                  August 9, 2023 / Lean Manufacturing / By TQP

        Trong các ngành công nghiệp sản xuất, bảo trì nhà máy, đề cập đến các hoạt động và quy trình được thực hiện để đảm bảo hoạt động bình thường, độ tin cậy và tuổi thọ của các thiết bị, cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng. Có một số loại quy trình Bảo trì mà các tổ chức (Công ty) có thể thực hiện:

                                                                                                  


  1. Bảo trì phòng ngừa hoặc Bảo trì theo thời gian (TBM)
  2. Bảo trì dựa trên tình trạng (CBM)
  3. Bảo trì dự đoán
  4. Bảo trì phản ứng – Bảo trì sự cố (đột xuất)
  5. Bảo trì định kỳ
  6. Bảo trì khắc phục.
  7. Bảo trì dừng máy - Bảo trì quay vòng

   8. Bảo trì năng suất tổng thể (TPM)

LOẠI BẢO TRÌ | DANH MỤC BẢO TRÌ ( BẢO DƯỠNG)

Một số loại quy trình bảo trì hoặc danh mục bảo trì được sử dụng trong các tổ chức được mô tả ngắn gọn:

Bảo dưỡng phòng ngừa (Preventive Maintenance - PM)

Bảo trì phòng ngừa là một phương pháp chủ động bao gồm kiểm tra, bảo trì và sửa chữa theo lịch trình để ngăn ngừa hỏng hóc thiết bị. Nó nhằm mục đích xác định và giải quyết các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng gây ra sự gián đoạn hoặc sự cố đáng kể.

Bảo trì dựa trên tình trạng (Condition-Based Maintenance - CBM)

Bảo trì dựa trên tình trạng dựa vào việc giám sát liên tục tình trạng thiết bị bằng cách sử dụng cảm biến và phân tích dữ liệu. Nó liên quan đến việc thực hiện các hoạt động bảo trì dựa trên dữ liệu hiệu suất và tình trạng thiết bị theo thời gian thực, tối ưu hóa các nỗ lực và nguồn lực bảo trì.

Bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance - PM)

Bảo trì dự đoán dựa trên công nghệ tiên tiến và phân tích dữ liệu để xác định các kiểu hoặc dấu hiệu lỗi (hư hỏng tiềm ẩn] của thiết bị. Nó liên quan đến việc giám sát các thông số như độ rung, nhiệt độ và áp suất để phát hiện những sai lệch so với điều kiện hoạt động bình thường. Bằng cách dự đoán lỗi (hư hỏng tiềm ẩn], tổ chức (Công ty] có thể thực hiện các hoạt động bảo trì vào thời điểm tối ưu, giảm thời gian ngừng hoạt động và giảm thiểu chi phí.

Bảo trì phản ứng (Bảo trì sự cố Breakdown Maintenance - BM)

Loại bảo trì này được thực hiện để ứng phó với sự cố hoặc hỏng hóc của thiết bị. Nó liên quan đến việc sửa chữa hoặc thay thế các thành phần hoặc hệ thống bị hư hỏng để khôi phục chức năng một cách nhanh chóng.

Bảo trì định kỳ (Planned Maintenance - PM)

Bảo trì theo kế hoạch bao gồm việc lập kế hoạch trước cho các hoạt động bảo trì dựa trên các tiêu chí đã xác định trước. Nó đảm bảo rằng các nhiệm vụ bảo trì được thực hiện thường xuyên để ngăn chặn sự hư hỏng của thiết bị và phát huy hiệu suất tối ưu.

Bảo trì khắc phục (Corrective Maintenanc - CM)

Bảo trì khắc phục bao gồm việc sửa chữa thiết bị hoặc hệ thống sau khi chúng bị hỏng hoặc có sai lệch đáng kể so với điều kiện hoạt động bình thường. Nó tập trung vào việc xác định và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của các sự cố để ngăn chặn các vấn đề tái diễn.

Bảo trì khi dừng máy SM (Bảo trì quay vòng TM)

Shutdown Maintenance (Turnaround Maintenance)

Bảo trì khi dừng hoạt động đề cập đến các hoạt động bảo trì toàn diện được thực hiện trong thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch hoặc thời gian ngừng hoạt động của nhà máy theo lịch trình. Nó bao gồm việc kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp mà không thể thực hiện được trong quá trình hoạt động thường xuyên.

Bảo trì năng suất tổng thể (hay toàn diện) (TPM)

Total Productive Maintenance (TPM)

TPM là một cách tiếp cận toàn diện nhằm tối đa hóa hiệu quả thiết bị tổng thể-OEE và độ tin cậy của hệ thống. Nó đòi hỏi sự tham gia tích cực của tất cả các cấp trong tổ chức vào các hoạt động bảo trì, bao gồm người vận hành, nhân viên bảo trì và quản lý.

Những loại bảo trì này có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc kết hợp, tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu cụ thể của cơ sở sản xuất (Công ty). Mục tiêu là đảm bảo thời gian hoạt động tối ưu, giảm thiểu gián đoạn, kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm chi phí bảo trì tổng thể.

                                                                                                  Người sưu tầm:Đỗ Việt Hùng - Phòng kỹ thuật

( EVNCHP đã thực hiện loại bảo dưỡng nào
? Nên nghiên cứu áp dụng thêm những loại hình bảo dưỡng nào? Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu thêm,... )