Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 01/2024 của EVNCHP

Công ty CP Thủy điện miền Trung (EVNCHP) hiện đang quản lý vận hành 02 (hai) nhà máy gồm: nhà máy thủy điện A Lưới (công suất 170MW) tại Tỉnh Thừa hiên Huế và nhà máy điện mặt trời Cư Jut  (công suất 50MW) tại tỉnh Đăk Nông.

A picture containing mountain, grass, outdoor, natureDescription automatically generated

Với mực ớc hồ đu năm ở mức 552.68, tuy nhiên do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lưu lượng bình quân về hồ tháng 01/2024 khoảng 17,74m3/s, thấp hơn với lưu lượng trung bình nhiều năm do dó sản lưng điện sản xuất tháng 01/2024 nhà máy A Lưới chỉ 62 triệu kWh. Thêm vào đó, cùng với tỷ lệ alpha năm 2024 là 98% Qc giao cho A Lưới 2 tuần đầu rất cao nên doanh thu chỉ đạt 45,7 tỷ đồng, bằng 48% cùng kỳ năm 2023.

Nhà máy điện mặt trời Cư Jut thì bức xạ tháng 01/2024 cao hơn so với số liệu thiết kế, thiết bị Nhà máy điện mặt trời Cư Jút vận hành ổn định, sản lượng điện sản xuất tháng 1 là 8,1 triệu kWh, bằng 159% cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất máy biến áp khoảng 1,14%. Tổng doanh thu nhà máy ĐMT Cư Jút tháng 01/2024 khoảng 17,8 tỷ đng, đạt 159% cùng kỳ năm 2023

Song song với việc tận dụng nguồn nước để phát điện hiệu quả và nỗ lực đề ra các biện pháp nhằm hoàn thành tốt công tác duy tu bảo dưỡng, đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị, chú trọng đến công tác An toàn - Vệ sinh lao động, tháng 01/2024, cả 2 nhà máy của EVNCHP đã đạt tổng sản lượng điện thương phẩm 69,8 triệu kWh (đạt 74% so với cùng kỳ 2023) và tổng doanh thu phát điện 64,2 tỷ đồng (đạt 60% so với cùng kỳ năm 2023).

A picture containing grass, scene, way, roadDescription automatically generated

 

Trước diễn biến thời tiết thất thường, biến dổi khí hậu phức tạp làm cho việc dự báo ngày càng trở nên khó khăn. Ban điều hành  và toàn thể CBCNV EVNCHP tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung sản xuất đt năng suất cao, thực hiện tối ưu hóa chi phí và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

Bài tự viết

Đặng Song Hạ Uyên-P2