Tự thi công đưa vào sử dụng nhà che trạm bơm nước chữa cháy và sinh hoạt văn phòng Công ty.

Hệ thống bơm nước điêzen, bơm nước điện chữa cháy và bơm nước sinh hoạt sau khi được lắp mới và di dời đến vị trí mới bên ngoài tòa nhà văn phòng Công ty đã vận hành tốt và ổn định, tuy nhiên hệ thống này chưa có mái che để bảo vệ chống lại tác động của môi trường, đảm bảo an toàn vận hành lâu dài.

Thấy rõ yêu cầu này, Phòng tổ chức nhân sự đã tự thực hiện thiết kế, thi công mái che cho các máy bơm và tủ điều khiển bằng nguồn nhân lực hiện có, không thuê ngoài.

Vật tư thi công đã tận dụng từ nguồn vật tư sắt thép cũ không sử dụng đang lưu kho, chỉ mua tôn nhựa và các vật tư, vật liệu phụ, để chi phí ở mức tiết kiệm nhất.

Những ngày giáp tết, tuy có nhiều công việc cuối năm, nhưng CBNV văn phòng đã cố gắng sắp xếp công việc để thi công; Sau một tuần làm việc tích cực, nhà che đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Điểm đặc biệt: Kết quả này có được nhờ công sức chủ yếu của anh Trương Công Đối và anh Lê Quang Bình lái xe (P1).

Hình 1. Triển khai thi công cột đỡ.

Hình 2. Thi công hàn khung mái.
Hình 3. Thi công mái che.

Hình 4. Hoàn thành lắp tôn mái.
Hình 5. Khoan cố định tôn vào khung đỡ.

Hình 6. Mái che đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Người viết Đỗ Việt Hùng _ Phòng kỹ thuật