Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) tổ chức Tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị Người lao động năm 2024

Ngày 26/01/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã tổ chức Công tác tổng kết năm 2023 - Hội nghị người lao động năm 2024.
      Ông Lê Quý Anh Tuấn -Tổng Giám đốc EVNCHP tham dự và chỉ đạo hội nghị, ông Huỳnh Mai - Phó Tổng Giảm đốc, Chủ tịch Công đoàn EVNCHP, ông Hồ Hoàn Kiếm - Phó Tổng Giám đốc EVNCHP và các phòng chức năng, hai Nhà máy của Công ty thạm dự Hội nghị.     Các đại biểu tham dự hội nghị đ
ã nghe báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; báo cáo công khai tài chính các nội dung liên quan đến người lao động; 
báo cáo về tình hình thực hiện hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể, họp đối thoại định kỳ, nội quy, các quy định, quy chế Công ty; báo cáo về tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động; báo cáo của BCH Công đoàn về các nội dung liên quan đến người lao động.       N
ăm 2023 là một năm với nhiều khó khăn, đặt ra nhiều thách thức cho Công ty. Nhưng song song với việc tận dụng nguồn nước để phát điện hiệu quả và nỗ lực đề ra các biện pháp nhằm hoàn thành tốt công tác duy tu bảo dưỡng, đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị, chú trọng đến công tác An toàn - Vệ sinh lao động, EVNCHP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua.

Nhà máy Thủy điện A Lưới đạt sản lượng điện sản xuất năm 2023 là 727 triệu kWh đạt 113% kế hoạch năm. Sản lượng thương phẩm là 723 triệu kWh, đạt 113% kế hoạch năm. Doanh thu đạt 712,539 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm. Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đạt sản lượng điện sản xuất năm 2023 là 79 triệu kWh, đạt 97% kế hoạch năm. Sản lượng điện thương phẩm là 78 triệu kWh, đạt 96% kế hoạch năm. Doanh thu 175,594 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch năm. Công tác thị trường điện đã phát huy hiệu quả trong công tác chào giá, có chiến lược điều phối hiệu quả lượng nước trong hồ theo xu hướng giá thị trường để tối ưu doanh thu phát điện.

Công ty đã tổ chức vận hành an toàn 2 nhà máy đúng quy trình vận hành, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, hoàn thành công tác tiểu tu các Nhà máy theo đúng kế hoạch , đảm bảo tiến độ phát điện của Nhà máy. Tổ chức tự thực hiện thành công 2 dự án điện áp mái tại Văn phòng Công ty Đà Nẵng (công suất 74,58 kWp) và văn phòng làm việc Nhà máy thủy điện A ới tại Hồng Hạ (công suất 46,86 kWp) nhằm góp phần giảm chi phí sử dụng điện hàng năm của Công ty.

  Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2023 tiếp tục đưc đẩy mạnh, đã có 14 sáng kiến được cấp Công ty công nhận. Các sáng kiến đã đưc đưa vào ứng dụng và mang lại lợi ích thiết thực trong công tác vận hành nhà máy thuỷ điện A Lưi và nhà máy Cư Jút.

Về công tác thi đua - khen thưởng: Với sự nỗ lực năm qua, CBCNV Công ty đã được tặng Giấy khen của EVNCPC và EVNCHP về thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023. Công đoàn EVNCHP được Công đoàn EVNCPC tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong trào thi đua xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2023. 
     
EVNCHP đã được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao chứng nhận " Top 100 Doanh nghiệp bền vững " tại Việt Nam năm 2023. Như vây, EVNCHP đã 7 năm liên tiếp được công nhận là một trong tổng số 100 Doanh nghiệp bền vững từ năm 2017 đến năm 2023. Công ty cũng được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao chứng nhận doanh nghiệp xuất sắc năm 2023 lĩnh vực nộp ngân sách.
 Công ty và Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn. Đại diện Công ty đã lắng nghe và giải đáp thắc mắc của Ngưi lao động với tinh thần cầu thị, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của ngưi lao đng đối với các kế hoạch, chủ trương, chính sách chung của Công ty.

 Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã được tổ chức thành công tốt đẹp với biểu quyết nhất trí 100% về tất cả các nội dung Nghị quyết hội nghị, thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty. Bước sang năm 2024, dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, tập thể CBCNV Công ty sẽ gắn bó, đoàn kết tập trung hoàn thành kế hoạch trọng tâm năm 2024, không ngừng nỗ lực, đổi mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.


                                                                                                      Phòng Tổ chức -Nhân sự