Khảo sát tình trạng thực tế đấu nối các phụ tải vào tuyến đường dây 22 kV Bốt Đỏ Đập tràn NMTĐ A Lưới.

Để có cơ sở chuẩn bị các thủ tục bàn giao vận hành đường dây 22 kV cấp điện từ Bốt Đđi đập tràn NMTĐ A Lưới cho CT Điện lực Thừa Thiên - Huế trong tháng 2 năm 2024, phòng kỹ thuật đã khảo sát thực tế hiện trạng tuyến đường dây này để phục vụ công việc.

So với những ngày đầu dự án, đường dây đẫ có nhiều thay đổi: Ban đầu từ cấp điện áp 35 kV nay đã chuyển sang cấp điện áp 22kV để đồng bộ về cấp điện áp, vật tư thay thế cho lưới trung thế phổ biến hiện nay.

Song song với tuyến đường dây 22kV do CT CPTĐ miền Trung đầu tư là truyến đường dây trung thế cấp điện cho mỏ vàng nay đã ngừng khai thác.

Để tận dụng năng lực của đường dây, CT ĐL Thừa Thiên - Huế, Điện lực A Lưới đã thi công đấu nối vào đường dây các trạm phụ tải để cung cấp điện cho các đối tượng khác nhau.

Trong thời gian vận hành, sử dụng từ tháng 6/2008 đến nay, tuyến đường dây này đã đưc Điện lực A Lưi – Điện lực Thừa Thiên Huế bổ sung thêm một số phụ tải và đang sử dụng đ kinh doanh bán điện cho các khách hàng khác, cụ thể là: Viettel có công suất MBA 50kVA, Đồn Biên phòng Nhâm có công suất MBA 30kVA.

Vừa qua, EVNCHP nhận được hồ sơ thỏa thuận đấu nối cấp điện công trình khu tái đnh cư vùng sạt lở đất tại xã Nhâm, huyện A Lưi theo văn bản số 240/CV-BQLDA ngày 23/09/2019 của Ban QLDA ĐTXD khu vực thuộc UBND huyện A Lưới với công suất thiết kế là MBA 50kVA.

Trong năm 2024 đphát sinh, đưa vào vận hành thêm trạm biến áp 1 pha 50 kVA cấp điện cho chốt chiến đấu của Bộ chỉ huy quân sự tình Thừa Thiên - Huế.

Như vậy, hiện nay đã có 03 khách hàng và sẽ có thêm 01 phụ tải mua điện của Điện lực A Lưới từ đường dây 22kV nêu trên với tổng công suất các MBA phụ tải sẽ lớn hơn 130kVA.


Hình 1. Trạm cắt Recloser đầu tuyến.

Hình 2. Hai đường dây 22kV đang đi song song ra hướng đập tràn.

Hình 3. Trạm 50 kVA chốt chiến đấu thôn A Bả của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TT - Huế.

Hình 4. Trạm biến p 50 kVA 22/0,4 kV mới đưa vào vận hành.

Hình 5. Trạm biến áp 3 pha 30 kVA đồn biên phòng.

                                                                          Hình 6. Trạm biến áp 100 kVA đập tràn.

         
Dự kiến trong tháng 2 năm 2024 công tác bàn giao sẽ được tái khởi động lại.

                                                                                                              Người viết Đỗ Việt Hùng _ Phòng kỹ thuật