ĐẠI TU HỆ THỐNG CỨU HỎA NHÀ MÁY

ĐẠI TU HỆ THỐNG CỨU HỎA NHÀ MÁY

 

Hệ thống nước cứu hỏa là một hệ thống rất quan trọng trong phương án PCCC của Nhà máy và liên quan trực tiếp đến quá trình hoạt dộng của Nhà máy. Hệ thống có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong các tình huống cháy nổ. Đặc biệt đối với Nhà máy được xây dựng tại khu vực khá xa trung tâm nên công tác PCCC sẽ gặp nhiều khó khăn cho lực lượng PCCC triển khai công tác khi có sự cố xảy ra. Để đảm bảo công tác an toàn và tính sẵn sàng của hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Nhà máy phục vụ cho công tác vận hành an toàn và đạt hiệu quả cao và Thực hiện theo kế hoạch công tác của Nhà máy, vừa qua các cán bộ tại Nhà máy thủy điện A Lưới đã tiến hành đại tu hệ thống nước cứu hỏa Nhà máy.

Hệ thống nước cứu hỏa gồm có 02 bơm chính, loại bơm trục đứng có  lưu lượng bơm 70 m3/giờ,  cột áp đẩy cao đến 105 m, với công suất động cơ  37 kW. Hệ thông bơm có nhiệm vụ lấy nước từ Bể nước kỹ thuật của Nhà máy và đẩy lên các bể chữa cháy được đặt ở cao trình 130m phía thượng lưu Nhà máy với dung tích của bệ là 200m3.

Với tầm quan trọng của Hệ thống các cán bộ đã tiến hành kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị từ việc bảo dưỡng các động cơ bơm nước đến các thiết bị đồng hồ báo, đến việc phát dọn cây cối xung uanh đường ống cấp nước cho bể cứu hỏa. Với khối lượng công việc tương đối nhiều, nhưng bằng với sự nổ lực của toàn thể CNCNV Nhà máy đã thực hiện công tác Đại tu hệ thống nước cứu hỏa diễn ra xuôn sẻ và đáp ứng tiến độ Công ty giao phó.

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện:

. D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5083146166645_b18cc2b34db3373024f951f527821716.jpg

Thực hiện dọn vệ sinh xung quanh đường ống và vệ sinh đường ống trước khi sơn

 

D:\1. CONG VIEC\3. CONG VIEC\7. BAO HANG THANG\nam 2024\z5083172918333_dfe2f87a31fb9b79e63a9c912e0805d4.jpg

Bộ lọc và các thiết bị thược Hệ thống được bảo dưỡng kỹ càng

 

 

 

 

.

 

 

Bài tự viết:

Phan Gia Hưng – P7