Kiểm tra công tác AT VSLĐ PCCC tháng 1 năm 2024 của NMTĐ A Lưới.

Tháng 1 năm 2024, kết hợp kỳ thi nâng bậc khối công nhân sửa chữa tại NMTĐ A Lưới, phòng kỹ thuật đã kết hợp kiểm tra định kỳ công tác an toàn VSLĐ v PCCC hàng tháng theo quy định.

Với sự làm việc chuyên cần của bộ phận vệ sinh công nghiệp của nhà máy, khu vực xung quanh và các tầng, sàn của nhà máy được giữ gìn sạch sẽ.

Các bình chữa cháy được kiểm tra, kiểm soát đúng quy định,…

     
                                                              

                                                                  Hình 1. Sàn máy phát sạch sẽ.

                                               
                                                           
      Hình 2. Kiểm tra bình chữa cháy.

Kiểm tra vận hành thực tế bơm nước chữa cháy kho vật tư A Lưới 1, A Lưới 2 đảm bảo khởi động tốt khi có yêu cầu: Lưu lượng phun nước đạt yêu cầu, sẵn sàng phục vụ khi cần.
                                                                                                   

Hình 3. Kiểm tra, chạy thử bơm nước Diêzen, kiểm tra khả năng cấp nước của bơm

Hình 4. Kiểm tra khả năng cấp nước của họng cấp nước cửa kho.

      Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra khu vực nhà máy, phòng kỹ thuật đã triển khai kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCC khu vực đập tràn và cửa nhận nước. Đây l hai khu vực độc lập, xa nhà máy, do đđể đảm bảo các yêu cầu vệ sinh lao động, PCCC yêu cầu các thành viên các kíp trực phải tích cực và tự giác.

     Tại đập tràn, các khu vực mặt bằng đập, phòng vận hành, nhà dầu điều khiển 3 cửa van cung được đảm bảo vệ sinh tốt, tuy nhiên vẫn có những vấn đề cần tiếp tục giải quyết để đảm bảo sạch đẹp hơn.

                                                                                   

                                 Hình 4. Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, PCCC khu vực đập tràn NMTĐ A Lưới.

Khu vực cửa nhận nước cửa cổng điều khiển từ xa đã được đưa vào vận hành, góp phần đảm bảo an ninh, thẩm mỹ cho khu vực nhà vận hành cửa nhận nước. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – PCCC đạt yêu cầu.

Ngày 17/1/2024 toàn bộ công tác kiểm tra đã hoàn thành, đạt yêu cầu.                                                                                                                        


Hình 5.
Kiểm tra an toàn VSLĐ  PCCC khu vực cửa nhận nước.

                                                                                                            Người viết Đỗ Việt Hùng _ Phòng kỹ thuật