Khảo sát, thiết kế duy tu các hạng mục công trình năm 2023, nhà máy thủy điện A Lưới

Khảo sát, thiết kế duy tu các hạng mục công trình năm 2023, nhà máy thủy điện A Lưới

Theo kết luận giao ban tuần ngày 08/01/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc triển khai tự thực hiện công tác thiết kế hoàn thành ngày 05/02/2024 và quy trình vận hành và bảo trì các hạng mục công trình thuỷ công thuộc công trình thuỷ điện A Lưới, ban hành kèm theo quyết định số 447/QĐ-EVNCHP-QLXD ngày 29/3/2023.

 Để phục vụ công tác tự thực hiện thiết kế duy tu bảo trì các hạng mục công trình, nhà máy thủy điện A Lưới năm 2024, từ ngày 09/01/2024 đến ngày 11/01/2024 phòng Quản lý xây dựng đã đi kiểm tra, khảo sát hiện trường các hạng mục công trình thủy công với các nội dung:

 - Khu vực HP12, kênh dẫn vào cửa nhận nước và khu vực cụm đầu mối.

 -Tuyến đường vào đập.

 - Nhà A Co.

 - Khu vực cụm nhà máy, đường lên TĐA, đường vào nhà máy:

  + Nhà máy, kênh xả, tường chắn đuôi kênh, trạm phân phối;

  + Mái dốc nhà máy, HP3,4, TĐA;

         +Tụ thủy bên trái mái dốc nhà máy;

  + Đường vào nhà máy;

  + Đường lên TĐA;

- Nhà ở khu Hồng Hạ.

       - Nhà kho tại Hồng Hạ.  

Hình ảnh phòng Quản lý xây dựng đi kiểm tra, khảo sát hiện trường các hạng mục công trình, nhà máy thủy điện A Lưới để phục vụ công tác tự thiết kế.

Đường vào hầm phụ 3,4 bị sạt lở, bồi lấp mặt đường, rãnh thoát nước

Mái tôn nhà kho bị thấm dột cần thay thế

 

Mái tôn nhà máy bị thấm dột cần sửa chữa

Nhà nghỉ A co xuống cấp cần sơn sửa lại.

Đo đạc, khảo sát tuyến đường vào đập

Khu vực cửa nhận nước

Bài tự viết

Phạm Tuấn Anh-P6