EVNCHP: Tham gia tập huấn mô hình mưa- dòng chảy (Mike Nam)

      Từ ngày  8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023, tại Trường Bách khoa, Đại học Đà Nẵng,  Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã tham gia Đào tạo ứng dụng  mô hình mưa- dòng chảy (Mike NAM)  do Trung tâm Nghiên cứu Tài Nguyên nước tổ chức.       
          Nôi dung buổi tập huấn giới thiệu về mô hình Mike ,
cơ sở lý thuyết Mike NAM, hướng dẫn thiết lập mô hình Mike NAM, thực hành mô phỏng.
    Mô hình Mike  là bộ phần mềm mô phỏng các quá trình liên quan
đến thủy văn, thủy lực và môi trường hàng đầu thế giới, bao quát được hầu hết các quá trình, hiện tượng liên quan vấn đ tài nguyên nước. Các lĩnh vực ứng dụng của bộ mô hình MIKE:

  • Đi dương và bờ biển
  • Sông và hồ chứa
  • Sinh thái
  • ớc ngầm
  • Phân phối nguồn nước
  • c thả

Mô hình Thủy văn Mike NAM: NAM là từ viết tắt của tiếng Đan Mạch “Nedbor – Afstromnings – Model”. Có nghĩa là mô hình mưa rào – dòng chảy mặt. Mô hình này đu tiên do Khoa Tài nguyên nước và Thủy lợi của Trưng Đại học Đan Mạch xây dựng.

Mô hình NAM dựa trên các cấu trúc và phương trình vật lý được sử dụng cùng với các mô hình bán thực nghiệm. Là một mô hình thủy văn tt định, NAM coi mỗi lưu vực là một đơn v. Do đó các tham số và biến sẽ đại diện cho các giá trị trung bình cho toàn bộ một tiểu lưu vực. Kết quả là một số tham số mô hình có thể đưc đánh giá t lưu vực vật lý dữ liệu, nhưng tham s ước tính cuối cùng phải được thực hiện bằng hiệu chuẩn để so sánh với chuỗi thời gian quan trắc thủy văn trên thực tế.

Tại buổi tập huấn các học viện đã thực hành thiết lập mô hình Mike NAM 11 để tính toán thủy văn điều tiết vận hành hồ chứa thủy đin A Lưới.


                                                                                                                     Tâm Hạnh - Phòng TC-NS