Nghiệm thu hoàn thành gói thầu số 53/2023/XL-AL, đưa vào sử dụng

Nghiệm thu hoàn thành gói thầu số 53/2023/XL-AL, đưa vào sử dụng.

 

Ngày 15/12/2023 Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung cùng nhà thầu thi công (Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Tây Nguyên), đã tiến hành tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, đưa vào sử dụng gói thầu số 53/2023/XL-AL: Sửa chữa ốp gạch men trong gian máy chính, nhà máy Thủy điện A Lưới, từ cao trình sàn 68,8m đến 73,2m.

Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã tiến hành đi kiểm tra hiện trường, kiểm tra hồ sơ hoàn công và tiến hành nghiệm thu các hạng mục công trình gồm:              

 +Sửa chữa ốp gạch men trong nhà gian máy chính, nhà máy từ cao trình sàn 68,8m đến 73,2m, bằng gạch men ceramic, loại men bóng kích thước 30x60 cm sử dụng keo dán chít mạch.

        + Sơn dầm cầu thang, dầm van cầu, gian máy chính từ cao trình 68,8m đến 73,2m, 1 nước lót và 2 nước phủ màu vàng và trắng.

         Nhà thầu thực hiện theo đúng biện pháp thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt. Tất cả các máy móc, vật tư, thiết bị của Nhà máy đã được nhà thầu dùng bạt che chắn cẩn thận tránh bụi trong quá trình thi công, vật tư vật liệu thừa trong quá trình thi công đã được dọn dẹp sạch sẽ đổ thải đúng nơi quy định.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá, các hạng mục công trình thi công đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng, thống nhất nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình gói thầu 53/2023/XL-AL để đưa vào sử dụng.

Một số hình ảnh hội đồng nghiệm thu cớ sở đi kiểm tra, nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu:

 

 

 

 

Bài tự viết

 

Phạm Tuấn Anh - P6