Kiểm tra các hạng mục công trình, nhà máy thủy điện A Lưới sau mùa mưa lũ năm 2023

Kiểm tra các hạng mục công trình, nhà máy  thủy điện A Lưới sau mùa mưa lũ năm 2023

Theo kết luận giao ban tuần ngày 11/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty và quy trình vận hành và bảo trì các hạng mục công trình thuỷ công thuộc công trình thuỷ điện A Lưới, ban hành kèm theo quyết định số 447/QĐ-EVNCHP-QLXD ngày 29/3/2023.

Từ ngày 14/12/2023 đến ngày 15/12/2023 ban chỉ huy PCTT&TKCN nhà máy thủy điện A Lưới và các phòng ban trong công ty đã đi kiểm tra hiện trường các hạng mục công trình sau mùa mưa lũ năm 2023 – Nhà máy thủy điện A Lưới với nội dung:

 - Khu vực HP12, kênh dẫn vào cửa nhận nước và khu vực cụm đầu mối.

 -Tuyến đường vào đập.

 - Nhà A Co.

 - Khu vực cụm nhà máy, đường lên TĐA, đường vào nhà máy:

  + Nhà máy, kênh xả, tường chắn đuôi kênh, trạm phân phối;

  + Mái dốc nhà máy, HP3,4, TĐA;

         +Tụ thủy bên trái mái dốc nhà máy;

  + Đường vào nhà máy;

  + Đường lên TĐA;

- Nhà ở khu Hồng Hạ.

       - Nhà kho tại Hồng Hạ.

       -Các cột thủy chí, cột lý trình, biển cảnh báo, biển xả nước toàn khu vực nhà máy…

Kết quả kiểm tra cho thấy: Các hạng mục công trình, nhà máy thủy điện A Lưới sau mùa mưa lũ năm 2023 không có sạt lở lớn, công trình ổn định bình thường.

Để đảm bảo vận hành trước mùa mưa lũ năm 2024, CHP cần thực hiện công tác duy tu sửa chữa, bảo trì các hạng mục công trình theo định kỳ hàng năm.

Hình ảnh đoàn kiểm tra hiện trường các hạng mục công trình sau mùa mưa lũ năm 2023.

 

 

 

Bài tự viết

Phạm Tuấn Anh-P6