Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong lộ trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số đã mang đến nhiều cơ hội đổi mới, phát triển cho doanh nghiệp, nhưng kèm theo đó là những thách thức trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. EVNCHP luôn đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trong điều hành sản xuất kinh doanh đồng thời cũng xác định an toàn thông tin là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.


An toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin (IT security): 
được xây dựng để bảo vệ các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của EVNCHP, Với việc sử dụng hệ thống dữ liệu và thông tin trên môi trường Internet, hành trình chuyển đổi số EVNCHP sẽ phải đối mặt với những thách thức về an toàn, an ninh thông tin như: thư điện tử mạo danh, các liên kết hay tệp đính kèm chứa mã độc, các cuộc tấn công mạng… Chính vì vậy, nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, thông tin cá nhân, không để bị tấn công mạng và đánh cắp thông tin là một trong những yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công.

An toàn thông tin cho các hệ thống vận hành: được xây dựng để bảo vệ hệ thống SCADA/DMS, DAS/DMS. Áp dụng nhiều công nghệ bảo mật như: tường lửa thế hệ mới, hệ thống ngăn ngừa xâm nhập (IDS-IPS), cơ chế xác thực đa yếu tố cho các máy tính trạm tại phòng Điều khiển trung tâm của nhà máy đối với hệ thống SCADA/DMS.

Hệ thống điều hành an ninh (SOC - Security Operations Center) chung cho mạng: được xây dựng nhằm phát hiện nhanh các mối nguy, các hành vi bất thường xảy ra trong hệ thống; phân tích, chẩn đoán nhanh các sự kiện an toàn thông tin để đánh giá chính xác mức độ ưu tiên xử lý; phản ứng nhanh với các nguy cơ đã được đánh giá phân loại, từ đó đảm bảo thiệt hại của cuộc tấn công ở mức thấp nhất.

Phương án ứng cứu sự cố (DRP): nhằm xác định bộ máy tổ chức điều hành và khắc phục sự cố; trình tự giải quyết cụ thể cho nhiều kịch bản sự cố; chế độ báo cáo, tổng hợp, thống kê.

Giải pháp quản trị dữ liệu với NAS Synology: Giải pháp này nhắm tới cả những đối tượng là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dữ liệu được quản lý tập trung, toàn quyền truy cập. Người dùng có thể truy cập dữ liệu từ máy tính hay điện thoại thông minh. Gói phần mềm đi kèm có cả bộ phần mềm văn phòng trên đám mây (như soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu…)

Trong quá trình triển khai công tác an toàn thông tin, EVNCHP luôn tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thông tin của Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; đồng thời ban hành và áp dụng hướng dẫn nội bộ để áp dụng cụ thể trong công ty về quản lý, vận hành hệ thống an toàn thông tin.

                                                                                                                                                                                       Đoàn Đức - Tổ CNTT