Đảng viên Đảng bộ CTCP Thủy điện Miền Trung Hội nghị trực tuyến kết nối với hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết trung ương khóa 8 khóa XIII ngày 04/12/2023

Thực hiện công văn số 1494-CV/ĐU, ngày 28/11/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII; Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty thông báo triệu tập cán bộ, đảng viên
tham dự Hội nghị nêu trên;

Thời gian từ 08h00, thứ Hai, ngày 04/12/2023 đến 11h00, thứ ba, ngày 05/12/2023.

Tại điểm cầu CHP: Đảng bộ CHP.

Thành phần: Toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ.

        Chấp hành nghiêm túc yêu cầu, để có thể nắm trực tiếp các thông tin hội nghị, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ CTCP thủy điện Miền Trung đã sắp xếp công việc để tham dự đầy đủ tại hội trường văn phòng Công ty.


Hình 1. Các đảng viên văn phòng Công ty đang dự họp Online để tiếp thu thông tin.

Hình 2. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đang trình bày chuyên đề 1.


Hình 3. Các đảng viên thuộc các chi bộ đang dự họp.

        Trong buổi sáng các đảng viên Đảng bộ EVNCHP đã học tập 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt.

Chuyên đề 2: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Trong buổi chiều các đảng viên Đảng bộ EVNCHP đã học tập 2 chuyên đề:

Chuyên đề 3: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 4: “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt.

Từ 16h30 - 17h00, Phát biểu Kết luận Hội nghị: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Các Đảng viên trực thuộc đảng ủy CTCP TĐ Miền Trung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập các chuyên đề theo quy định, nắm rõ tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới hiện tại, các định hướng chiến lược phát triển của đất nước trong thời gian tới. Từ đó nâng cao hiệu quả công việc đang thực hiện, góp phần hiệu quả, tích cực nhất trong khả năng của mình vào quá trình đó.

Người viết: Đỗ Việt Hùng – Phòng Kỹ thuật