Nghiệm thu đưa vào vận hành dây chống sét đường dây 35 kV từ Nhà máy đến văn phòng Hạ

Tuần cuối tháng 11/2023, hội đồng nghiệm thu của CTCP Thủy điện Miền Trung phối hợp CT tư vấn thiết kế Miền Trung, Nhà thầu vạn Bảo Hưng, bộ phận giám sát của NMTĐ A Lưới cùng kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu đưa vào vận hành tuyến dây chống sét bổ sung cho đường dây 35 kV từ Nhà máy đến văn phòng Hạ.

Tuy không phức tạp, nhưng để nghiệm thu và khôi phục lại việc cấp điện từ Nhà máy đến trạm tự dùng 35/0,4 kV văn phòng Hồng Hạ có khá nhiều công việc và phải phối hợp:

  • Cắt điện nhánh rẽ từ trục chính đường dây 35 kV vào Nhà máy.
  • Đấu nối lại dây lèo đã tách.
  • Tháo hệ thống đo đếm điện năng tạm thời do ĐL A Lưới lắp.
  • Kiểm tra nghiệm thu dây chống sét cho tuyến đường dây
  • Đóng điện khôi phục cấp điện cho khu văn phòng Hồng Hạ.

Rất may thời tiết ngày 27/11/2023 khô ráo, thuận tiện cho công tác nghiệm thu:

     Ngay sau khi tập hợp đầy đủ các bộ phận, có phiếu công tác, công tác cắt điện, thu hồi vật tư, đấu nối, kiểm tra đã được triển khai ngay để tiết kiệm thời gian.Hình 1. Cắt điện cô lập nhánh rẽ đường dây 35 kV từ trục chính đến trạm VP Hồng Hạ


Hình 2. Đấu nối lại dây lèo nhánh rẽ đường dây 35 kV.

Hình 3. Thao tác đóng FCO trạm TD 35/0,4 kV văn phòng Hồng Hạ.

Hình 4. Đi dọc hành lang tuyến đến các vị trí cột để kiểm tra nghiệm thu.

Hình 5. Vào vị trí cột đỡ đơn để kiểm tra nghiệm thu.

Hình 6. Nghiệm thu vị trí dây chống sét đi dưới tuyến đường dây 220kV đang vận hành.

       Việc kiểm tra, nghiệm thu đã được thực hiện đầy đủ từ đầu đến cuối tuyến, đảm bảo xác định khối lượng và chất lượng thi công đạt yêu cầu, đủ điều kiện và đảm bảo an toàn khôi phục cấp điện cho khu vực văn phòng Hồng Hạ.


Hình 7. Kiểm tra các thông số nguồn cấp cho phụ tải văn phòng Hồng Hạ.

      Công tác nghiệm thu đưa vào vận hành dây chống sét cho tuyến đường dây 35 kV NM – VP hồng Hạ đã hoàn thành, tăng cường độ an toàn, tin cậy vận hành cho tuyến đường dây trong những năm tới.

                                                                                                                                    Người viết:Đỗ Việt Hùng - Phòng Kỹ thuật