Chủ tịch nước đề nghị APEC và đối tác đẩy mạnh hợp tác năng lượng tái tạo

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là nhà lãnh đạo APEC đầu tiên phát biểu tại phần thảo luận của phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC.