Phòng kỹ thuật phối hợp NMTĐ A Lưới phục vụ tốt công tác kiểm tra PCCC&CNCH của PC07 TT-Huế đợt cuối năm tại NMTĐ A Lưới.

Thực hiện kế hoạch số 2565/KH-PC07 -Đ2 ngày 05/10/2023 của Phòng CS PCCC & CNCH về việc kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, đoàn kiểm tra của PC07 cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên – Huế đã triển khai kiểm tra nắm tình hình công tác PCCC tại NMTĐ A Lưới; Kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở theo điều 5 nghị định số 136/2020/NĐ-CP….

Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra cuối năm này, Phòng kỹ thuật đã phối hợp với Nhà máy chuẩn bị hồ sơ theo dõi, trang thiết bị PCCC, vận hành thử để phục vụ các yêu cầu của đoàn kiểm tra khi cần.

Sáng 31/10/2023, đoàn kiểm tra PC07 đã triển khai công tác kiểm tra PCCC tại khu vực Nhà máy trước tiên:


Hình 1. Đoàn kiểm tra vào Nhà máy.

Hình 2. Giới thiệu bơm nước chữa cháy lưu động.

Hình 3. Phục vụ kiểm tra hệ thống cấp nước chữa cháy.

Hình 4. Kiểm tra kỹ năng và khả năng cấp nước chữa cháy.

       Việc kiểm tra tình trạng hệ thống chữa cháy cũng đồng thời với việc kiểm tra kỹ năng vận hành các thiết bị PCCC có trong trang bị; các thành viên của đội PCCC Nhà máy đã vận hành thành thục các trang bị hiện có.

Hình 5. Kiểm tra hệ thống chữa cháy từ phòng điều khiển trung tâm.

Hình 6. Kiểm tra các bơm nước chữa cháy.

       Đặc biệt trong đợt kiểm tra này PC07 Thừa Thiên – Huế còn kiểm tra kho AL1 và AL2 theo phân cấp quản lý của công an tỉnh.

Hình 7. Kiểm tra công tác PCCC kho AL1 và AL2.

Hình 8. Kiểm tra vận hành thử bơm nước chữa cháy tại kho AL1.

Đợt kiểm tra đã hoàn thành với kết quả tốt, đáp ứng các yêu cầu kiểm tra thực tế của đoàn kiểm tra; Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mọi thứ đầu đã hoàn hảo, còn nhiều việc Phòng kỹ thuật và Nhà máy cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong tương lai.


                                                                                                                                    Người viết: Đỗ Việt Hùng – Phòng kỹ thuật.