Nâng cấp Hệ thống Mạng Nội Bộ - Điểm mạnh mới cho Công ty trong thời kỳ chuyển đổi số

Công nghệ đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, việc nâng cấp hệ thống mạng nội bộ trong công ty trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Mục tiêu chính của việc nâng cấp này là cải thiện hiệu suất, bảo mật và sự linh hoạt của mạng, giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn và đáp ứng các thách thức kỹ thuật hiện đại.

Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống mạng, trong thời gian từ ngày 25/09 đến ngày 05/10/2023, Tổ CNTT đã tổ chức tự thực hiện thi công cải tạo hệ thống mạng nội bộ theo phương án đã được phê duyệt (bao gồm internet các tầng và nội bộ các phòng) và kết hợp đi lại dây điện đến các bàn làm việc của các Phòng Công ty. Đến nay, hệ thống đã hoàn thiện và đã đưa vào sử dụng ổn định.

Việc nâng cấp hệ thống mạng nội bộ mang nhiều lợi ích từ việc sẽ cung cấp tốc độ truy cập nhanh hơn, giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn và tăng năng suất công việc. Ngoài ra, sự cải thiện trong bảo mật mạng giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng và bảo vệ thông tin quan trọng của công ty. Mặt khác, hệ thống mạng nâng cấp sẽ giúp công ty thích nghi nhanh chóng với các thay đổi và cơ hội mới trong ngành.

Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ là một quyết định quan trọng và cần thiết để đảm bảo rằng công ty sẽ duy trì và phát triển trong môi trường kỹ thuật hiện đại. Sự đầu tư vào nâng cấp mạng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho công ty, từ tăng cường hiệu suất đến bảo mật tốt hơn và sự linh hoạt trong kinh doanh.


Sơ đồ hệ thống mạng sau khi triển khai nâng cấp

Dương Viết Cương - Tổ CNTT