EVNCHP: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THĂM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI VÀ HỌP KỲ HỌP LẦN V/2023

Ngày 26/10/2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đi kiểm tra tình hình vận hành sản xuất của Nhà máy Thủy đin A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lâm Xuân Tuấn cùng các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đã đi kiểm tra các khu vực của Nhà máy đang vận hành phát điện đủ công suất 170 MW. Thăm hỏi và tặng quà cho CBCNV đang trực tiếp vận hành tại Nhà máy.

Hình ảnh HĐQT thăm và tặng quà CBCNV Nhà máy Thủy đin A Lưới:

 


Chiều ngày 26/10/2023. Hội đồng Quản trị họp kỳ họp lần V/2023 tại Thành phố Huế.

Nội dung chính đánh giá kết quả thực hiện SCKD 9 tháng đầu năm 2023, dự kiến kế hoạch 3 tháng cuối năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024.

Trong 9 tháng đu năm 2023, do nh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã làm cho tình hình thủy văn các hồ thủy điện có nhiều diễn biến bất lợi, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2022. Mực nước các hồ thủy điện toàn quốc giảm sút nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung ứng điện cho sinh hoạt, sản xuất trên diện rộng. Nhà máy thủy đin A Lưới cũng nằm trong bối cảnh khó khăn chung, lưu lưng nước bình quân về hồ 9 tháng đu năm khoảng 14,79 m3/s – thấp hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022 (24,25m3/s) và tương đương so với lưu lượng trung bình nhiều năm (14,31 m3/s), do đó sn lượng điện sản xuất 9 tháng đu năm nhà máy A Lưới đạt 355 triệu kWh, tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất máy biến áp là 0,81%, tương đương so với kế hoạch (0,82%).

Doanh thu 9 tháng đu năm khoảng 388 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm và 66%  so với cùng kỳ 2022.

Hình ảnh HĐQT họp kỳ họp lần V/2023:


Văn phòng Công ty