PC Gia Lai: Xây dựng chương trình quản lý công tác sửa chữa Hotline Schedule

PC Gia Lai: Xây dựng chương trình quản lý công tác sửa chữa Hotline Schedule

Giao diện chương trình Hotline Schedule do PC Gia Lai xây dựng

Theo đó, PC Gia Lai đã triển khai rất nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để đổi mới, cải tiến quy trình quản lý và vận hành hệ thống điện nhằm nâng cao độ an toàn, tin cậy và nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Một trong những hoạt động đó là xây dựng chương trình quản lý công tác sửa chữa nóng lưới điện không gây mất điện (hotline).

Hiện nay việc thi công trên lưới điện sử dụng công nghệ hotline chiếm tỉ lệ khá lớn do có khả năng hạn chế bán kính gây mất điện và giảm thời gian mất điện cho khách hàng, qua đó đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện. Lũy kế đến hết năm 2022, tổng số công tác hotline trên toàn lưới điện của PC Gia Lai là 1.739 công tác, được thực hiện bởi Đội hotline 1 (trực thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung - CPSC) và Đội hotline 2 (trực thuộc PC Gia Lai).

Với số lượng công tác tương đối lớn, đòi hỏi các Đội hotline phải có kế hoạch công tác cũng như phối hợp với các Điện lực trực thuộc để thực hiện đảm bảo an toàn, chính xác, nâng cao năng suất lao động, tích cực phối hợp xây dựng lịch điều phối thi công sử dụng công nghệ hotline giữa CPSC và PC Gia Lai. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh hotline cũng đòi hỏi sự điều phối các bộ vệ sinh đến các Điện lực sao cho hợp lý. Do đó, để các hoạt động diễn ra nhịp nhàng cần phải có công cụ quản lý để lập kế hoạch, quản lý, tổng hợp kết quả thực hiện công tác hotline.

Giao diện module duyệt lịch công tác hotline trên lưới của chương trình Hotline Schedule

Thực hiện lộ trình chuyển đổi số đã xây dựng, trong năm 2023, PC Gia Lai đã xây dựng chương trình quản lý công tác sửa chữa nóng lưới điện không gây mất điện – Hotline Schedule với giao diện thân thiện, dễ sử dụng bao gồm các chức năng như: lập lịch công tác sữa chữa trên lưới điện hotline, lịch vệ sinh sứ hotline; duyệt lịch, phân bổ lịch hotline dựa vào tablet lịch trực quan; truy xuất báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc báo cáo trong khoảng thời gian thực hiện hotline; lập đề nghị thanh toán nhiên liệu cho vệ sinh sứ hotline…

Việc xây dựng chương trình quản lý công tác hotline đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, như: xây dựng được kế hoạch công tác hotline lâu dài, từ đó công tác chuẩn bị vật tư được chu đáo; dễ dàng điều phối được các Đội hotline khi cần thiết; đánh giá tổng quan được số lượng, tính chất công tác hotline của các Điện lực, từ đó có cái nhìn tổng thể hơn về lưới điện, đồng thời công tác tổng hợp khối lượng công việc sửa chữa, vệ sinh hotline trên lưới điện được thuận tiện và khoa học, việc đăng ký công tác hotline cũng trở nên đơn giản, nhanh hơn, chính xác hơn, đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu số và đảm bảo thống nhất quy trình đăng ký công tác hotline. Chương trình Hotline Schedule đã được EVNCPC công nhận là sáng kiến trong quý III năm 2023.

Sửu tầm: Nguồn - cpc.vn