10 tháng năm 2023: Doanh thu và lợi nhuận EVNCHP đạt hơn 85% kế hoạch

A picture containing mountain, grass, outdoor, natureDescription automatically generated

Hình ảnh Nhà máy thủy điện A Lưới


Với việc nhà máy thủy điện A Lưới tích nước đầy hồ vào cuối năm 2022, lưu lưng nước bình quân về hồ 10 tháng đu năm 2023 khoảng 21,79 m3/s – thấp hơn 40% so với cùng kỳ năm 2022 (35,77m3/s) và tương đương so vi lưu lượng trung bình nhiều năm (21,24 m3/s), các nhà máy vận hành an toàn, ổn định đã giúp đơn vị sản xuất được 550 triệu kWh điện- đạt 78% sản lượng cùng kỳ và 75% kế hoạch sản lượng cả năm 2023, doanh thu được 647 tỷ đồng- đạt 75% so với doanh thu cùng kỳ và 85% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế khoảng 206 tỷ đồng-đạt 54% so với cùng kỳ và 92% kế hoạch năm.

Công ty đã phát huy hiệu quả về chào giá, điều phối tốt lưng nước trong hồ theo xu hướng giá thị trưng để tối ưu doanh thu phát điện, duy trì các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy, hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng như hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, doanh thu đều đạt kế hoạch được giao.


A high angle view of a damDescription automatically generated with medium confidence

Hình ảnh Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

 

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình thủy văn trên lưu vực của hồ chứa để sớm dự báo, tính toán lưu lượng, mực nước hồ và có kế hoạch phối hợp khai thác hồ chứa đạt hiệu quả cao, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trong mùa mưa lũ năm 2023 và báo cáo đến cấp có thẩm quyền theo quy định. Nhận định về tình hình thủy văn và điều kiện vận hành các tháng cuối năm, Ban điều hành và toàn thể CBCNV EVNCHP sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.  

Đặng Song Hạ Uyên-P2