Kiểm tra thực tế hiện trường và đưa ra biện pháp xử lý các xà đỡ dây chống sét tại NMTĐ A Lưới;

Trong quá trình thi công dây chống sét cho đường dây 35 kV từ Nhà máy – Văn phòng Hồng Hạ; Sau khi đơn vị thi công tiến hành lắp cột đỡ, rải và căng dây chống sét thì tại các vị trí trụ VT07, VT09, VT10 (các trụ này là trụ góc và có khoảng vượt lớn) xuất hiện tình trạng cong xà đỡ dây chống sét theo hướng dây.

        Ngày 27/10/2023, Phòng kỹ thuật Công ty đã cùng Nhóm thiết kế của CT Tư vấn thiết kế Miền Trung và nhà thầu xây lắp Vạn Bảo Hưng phối hợp bộ phận giám sát NMTĐ A Lưới tiến hành kiểm tra thực tế tại các vị trí cột bị cong trụ đỡ dây chống sét để đưa ra giải pháp khắc phục.

Hình 1. Khảo sát cột số 10.

Ngay khi đến hiện trường, nhóm khảo sát đã vào ngay các vị trí cột để quan sát, đánh giá trực tiếp tình hình thực tế.

         Đây là các vị trí cột néo góc, có khoảng vượt lớn do đó lực tác động lên các cột đỡ lớn, vượt quá độ bền cơ của trụ đỡ dây so với các vị trí khác.

Hình 2. Xem xét tình trạng cột đỡ dây chống sét bị cong tại vị trí số 10.

Hình 3. Vị trí cột trụ đỡ dây bị uốn cong.


Hình 4. Trao đổi tình hình thực tế.

Sau khi xem xét vị trí cột số 10, đoàn đã tiếp tục di chuyển vào tuyến, xem xét các vị trí cột 07, 09.

Hình 5. Xem xét khảo sát thực tế cột néo góc số 09.

Ngay sau khi xem xét đầy đủ hiện trạng, thu thập thông tin cần thiết, đoàn công tác đã tiến hành họp để phân tích, thống nhất giải pháp khắc phục tại văn phòng Nhà máy.

Hình 6. Họp đánh giá tình trạng và đưa ra giải pháp.

          Sau khi bàn bạc, tìm hiểu nguyên nhân,... các việc cần thiết, có tính đến khả năng kỹ thuật phần cơ khí của Nhà máy để sửa chữa, khắc phục lỗi trong thời gian ngắn nhất, đoàn công tác đã thống nhất nội dung biên bản họp, triển khai các công việc cần thiết trong tuần tới để nhanh chóng thi công hoàn thành đường dây trước khi mùa mưa đến.


Người viết: Đỗ Việt Hùng

Phòng kỹ thuật.