XÂY DỰNG THÁP CẢNH BÁO LŨ THÔNG MINH TRONG LƯU VỰC LÒNG HỒ - NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN A LƯỚI

Để cảnh báo sớm cho nhân dân ở trong lưu vực lòng hồ thủy điện A Lưới chủ động, kịp thời ứng phó khi có lũ lớn, EVNCHP đã triển khai xây dựng 02 tháp cảnh báo lũ thông phục vụ nhân dân phòng tránh thiên tai.

Công tác thiết kế, gia công, thi công lắp đặt thiết bị đều do CBCNV Công ty (P4, P6, P7, tổ CNTT) thực hiện. Nội dung xây dựng 02 tháp như sau:

- Vị trí 02 tháp

cảnh báo lũ thông minh tại:

+ 01 tháp xây dựng vị trí tại thôn Quảng Ngạn xã Sơn Thủy huyện A Lưới.

+ 01 tháp vị trí tại thôn Pi Ây 2/Pa Đuh xã Quảng Nhâm huyện A Lưới.

- Nguyên lý cảnh báo:

+ Đèn cảnh báo: Cảnh báo mực nước hồ ở cao trình 553,1m trở lên.

+ Còi hú cảnh báo: Cảnh báo lũ khi MN hồ ở cao trình 554m trở lên.

Để nắm rõ ý nghĩa cũng như nguyên lý hoạt động của tháp, CBCNV công ty đã tuyên truyền cho bà con nhân dân trong vùng về nguyên lý báo động và mực nước báo động để bà con biết ứng phó phù hợp với tình hình mưa lũ diễn ra.

  Công tác thi công lắp đặt đã hoàn thành trước các đợt mưa lũ năm 2023, kịp thời phục vụ công tác cảnh báo sớm mực nước cho nhân dân trong vùng lòng hồ thuỷ điện A Lưới chủ động ứng phó phòng tránh thiên tai.

Hình ảnh tại thôn Pi Ây/Pa Đuh xã Quảng Nhâm huyện A Lưới

Hình ảnh: Tháp báo lũ tại thôn Quảng Ngạn xã Sơn Thủy huyện A Lưới

Hình ảnh: Tuyên truyền về nguyên lý báo động và mực nước báo động tại tháp thôn Quảng Ngạn cho nhân dân trong vùng.


Người viết - Huỳnh Văn Thống - P6