EVNCHP Tham gia hội nghị hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 29 tháng 09 năm 2023, tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã tham gia Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN do Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tổ chức. Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp tham gia đã được nghe phổ biến các nội dung chính sách BHXH và BHYT mức đóng, quyền lợi hưởng, chế độ được hưởng và tư vấn cho doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT.

Đại diện ông Phan Thanh Hùng - Ban quản lý khu công nghệ cao phổ biến các nội dung BHXH, BHYT, HBTN

Ở phần đối thoại, các doanh nghiệp đã nêu lên các thắc mắc, băn khoăn của doanh  mình xoay quanh các vấn đ như: Độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện; mức đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu khi chưa đến tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ; quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tc; quy định nhận BHXH một lần; mức hỗ trợ, giảm trừ khi tham gia BHYT hộ gia đình…

Đại diện các doanh nghiệp tham gia hội nghị

Thông qua buổi hội nghị, giúp cho doanh nghiệp hiểu đúng, hiu đy đủ về ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, BHTN tạo sự đồng thuận nhật quán ở các doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội.

Nguyễn Thị Thu Nguyệt - P.TCKT