Vì sao Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện lại Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII?

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành để hoàn thiện lại vì Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII của Bộ này chưa khả thi và chưa đầy đủ về trình tự, thủ tục thực hiện.
Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 cần khả thi hơn ảnh 1

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 cần khả thi hơn

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 379/TB-VPCP, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch điện VIII).

Thông báo nêu rõ, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII là nội dung rất khó, cần rà soát, tính toán kỹ lưỡng mới đáp ứng yêu cầu phê duyệt theo quy định. Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện song dự thảo kế hoạch của Bộ Công Thương trình Thủ tướng tại Tờ trình số 6046/TTr- BCT ngày 31-8-2023 vẫn chưa đáp ứng đầy đủ về mức độ yêu cầu chi tiết triển khai khả thi, hiệu quả và trình tự, thủ tục thực hiện còn chưa đầy đủ theo quy định.

Do đó, Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng của các Bộ, cơ quan tại cuộc họp để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, trong đó lưu ý các nội dung:

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII phải bám sát phương án phát triển nguồn, lưới điện, các tiêu chí và giải pháp, nguồn lực thực hiện. Bộ Công Thương cùng các địa phương rà soát, thống kê các dự án nguồn điện tái tạo đã được quyết định chủ trương đầu tư, giao nhà đầu tư và đang triển khai; cũng như rà soát tiến độ thực hiện các dự án đủ điều kiện để đưa vào kế hoạch.

Chính phủ cũng yêu cầu rà soát quy định pháp luật về quy hoạch, điện lực, đất đai, điều hành cung ứng điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Việc này nhằm xác định sự cần thiết trong tính toán cân đối cung - cầu hệ thống điện (quốc gia, miền) và xác định danh mục các dự án nguồn điện đưa vào vận hành hằng năm đến 2030.

Với các dự án điện than chậm tiến độ, gặp khó khăn trong thay đổi cổ đông, Chính phủ lưu ý dự thảo kế hoạch cần làm rõ tính khả thi, tiến độ. Bản dự thảo kế hoạch cũng phải bổ sung việc thí điểm giao EVN, doanh nghiệp trong nước đủ điều kiện triển khai dự án điện gió ngoài khơi, theo kết luận của Thường trực Chính phủ.

Trường hợp Bộ giữ nguyên đề xuất kế hoạch phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo thì báo cáo rõ việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về đảm bảo cung ứng điện, an ninh năng lượng và nội dung đề xuất đúng quy định pháp luật. Dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII cần trình lại Chính phủ trong tháng 9.


Sưu tầm: Nguyễn Văn Hùng - P2

Nguồn: Vì sao Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện lại Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII? (https://www.anninhthudo.vn/)