Tăng cường chủ động ứng phó với các tình huống mưa bão năm 2023 tại Văn phòng Công ty

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty tại giao ban tuần số: 1382TB-EVNCHP ngày 06 tháng 9 năm 2023

Để chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó một cách hiệu quả, thiết thực với các diễn biến bất thường của thiên tai. Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do tính chất thay đổi khí hậu toàn cầu đã dẩn đến thiên tai, bão lũ phức tạp và nguy hiểm như những năm gần đây. Ngày 08 tháng 9 năm 2023, để giảm thiểu các rủi ro do bão lụt có thể gây thiệt hại về con người và tài sản của Công ty. Văn phòng Công ty đã phối hợp với các phòng ban trong Công ty triển khai hàng loạt các công tác phòng chống lụt bão (PCLB) như: Nâng cấp nền nhà kho, hoàn thành công tác cải tạo bếp ăn Công ty và đã đưa vào hoạt động ổn định, góp phần nâng cao đời sống cuả CBCNV. Ngoài ra, Công ty cũng đã tổ chức cắt tỉa cây xanh, sơn và chống thấm toàn bộ khu nhà làm việc, tường rào, lắp tăng cường ke chống bão mái tôn và sửa chửa, gia cố cống rãnh thoát nước tại một số vị trí bị sụt lún và tăng cường lớp vật liệu Seka chống thấm tại các vị trí chân đế trụ đỡ Pin tại tầng tum nhà làm việc Công ty. 


Hình ảnh: cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão tại Văn phòng Công ty       

Chủ động triển khai công tác PCLB năm 2023 cũng là nhiệm vụ trọng tâm để góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2023 của tập thể CBCNV EVNCHP.

Trương Công Đối – P1