Kiểm tra công tác ATVSLĐ và phòng cháy chữa cháy ở NMTĐ A Lưới tháng 9/2023

Theo định kỳ, việc kiểm tra công tác PCCC NMTĐ A lưới được tiến hành theo quy định định kỳ hoặc đột xuất. Đây là chức năng nhiệm vụ của Phòng kỹ thuật công ty và đã được duy trì suốt từ khi đưa Nhà máy thủy điện A Lưới vào vận hành đến nay.

Phòng kỹ thuật Công ty đã tiến hành kiểm tra ATVSLĐ và PCCC tại kho A Lưới 1 v2 khu vực cầu Khe Đá và NMTĐ A Lưới trong tháng 9/2023.

       Cán bộ an toàn P4 đã cùng quản lý kho của P2 và cán bộ phụ trách an toàn của nhà máy (P7) kiểm tra các kho, công tác vệ sinh kho và khu vực xung quanh đảm bảo tốt, lối đi thông thoáng.

Hình 1. Chuyên viên P2 mở cửa kho phục vụ kiểm tra

  Đặc biệt, đoàn kiểm tra đã kiểm tra các bình chữa cháy hết hạn sử dụng để phục vụ mục đích huấn luyện PCCC, tiết kiệm chi phí.Hình 2. Kiểm tra các bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng.


Ngoài việc kiểm tra vật tư TB, hệ thống bơm nước chữa cháy của kho cũng được vận hành thử, đảm bảo cấp nước chữa cháy khi cần,….:

      Máy bơm nước chữa cháy Điêzen đã được khởi động thử và đảm bảo bơm cấp nước đến trụ bơm ngoài cửa kho, đảm bảo sẵn hoạt động khi cần thiết.

Hình 3. Thử bơm cấp nước cho trụ cấp nước ngoài cửa kho.

Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra ở kho, đoàn đã triển khai kiểm tra khu vực nhà máy:

Hình 4. Kiểm tra các bình chữa cháy đang triển khai tại các vị trí trong nhà máy.

      Các bình chữa cháy trong khu vực nhà máy đđược kiểm tra, ghi chép đầy đủ.

Hình 5. Các biển báo an toàn bị mờ tại khu vực trạm 220kV đã được thay mới.

         Buổi kiểm tra nhanh gọn nhưng đđảm bảo đầy đ các nội dung cần thiết theo quy định của Công ty, công tác ATVSLĐ và PCCC trong tháng 9 của nhà máy TĐ A Lưới đđảm bảo tốt theo quy định.

Người viết:  Đỗ Việt Hùng - Phòng kỹ thuật