CBNV Công ty phối hợp NMĐMT Cư Jut thi công hệ thống điện mặt trời áp mái tại VPCT tháng 8/2023

Việc lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại VP Công ty là một trong những mục tiêu quan trọng trong quý 3 năm 2023 của Công ty.

      Để thi công, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ khoảng thời gian trước khi thi công khá lâu, các vật tư dự trữ tận dụng từ Cư Jut đã được vận chuyển từ NM điện mặt trời Cư Jut về văn phòng Công ty và vận chuyển lên mái nhờ công sức của CBNV các phòng ban.


Hình 1. Vận chuyển Pin lên mái.

Nhờ tời điện, các tấm pin, thanh ray giàn pin đã nhanh chóng được vận chuyển và tập kết trên mái, sẵn sàng để lắp đặt.


Hình 2. Dùng tời kéo các tấm Pin lên mái nhà.

           Tuy công việc khá bận rộn, nhưng các phòng ban đều sắp xếp để CBNV tham gia công tác thi công lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái,….

Hình 3. Chuẩn bị các thanh thép U để lắp Pin.

Hình 4. Chuẩn bị lắp các thanh thép lên mái nhà.


Hình 5. Hàn nối thanh ray.

           Dưới nắng hè gay gắt của tháng 8, CBNV NM điện mặt trời Cư Jut và VP Công ty đã và đanglao động tích cực để cố gắng hoàn thành mục tiêu trong thời gian sớm nhất.


Người viết:   Đỗ Việt Hùng  Phòng kỹ thuật