Thương anh thợ điện Hotline

Thương anh gian khó hiểm nguy, áo cam "bạc nét xuân thì" gửi trao...

Thợ điện Hotline CPSC Kon Tum trên công trình sửa chữa lưới điện tháng 5.2023.

Thương anh thợ điện Hotline

Căng mình trong nắng, miệt mài đấu dây

Quanh người dòng điện bủa vây

Vững vàng thao tác, từng giây, hằng giờ
***
Biết mình nhiệm vụ nặng nề

Rủi ro tiềm ẩn, nguy cơ rập rình

An toàn cho bạn, cho mình 

Vệ sinh thiết bị, quy trình khắc khe
***
Mặc cho nắng lửa trưa hè

Găng tay, ủng, giáp,…lên xe đủ đầy

Đấu lèo, thay sứ, căng dây

Sẵn sàng nhận lệnh, lo trời đổ mưa  
***
Cần mẫn, chăm chỉ sớm trưa

Mồ hôi ướt đẫm, say sưa với nghề

Nhìn nhau hạnh phúc tràn trề

Tinh thần phục vụ, yêu nghề, quyết tâm
***
Trên tay dòng điện anh cầm

Trao tâm huyết trong lặng thầm hiểm nguy

Áo cam “bạc nét xuân thì”

Con đường đã chọn sá chi nhọc nhằn

P1 st - Nguồn: https://icon.com.vn/d6/vi-VN/news/Thuong-anh-tho-dien-Hotline-60-645-194241