Diễn tập xử lý sự cố mất điện toàn trạm biến áp 110kV Nhà máy điện mặt trời Cư Jút

Công tác vận hành Trạm biến áp của các Nhà máy điện hiện nay tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các sự cố gây gián đoạn công tác phát điện và truyền tải điện năng lên lưới từ các nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khó lường trước được. Để củng cố lại các kiến thức xử lý sự cố và tái lập khi có sự cố xảy ra, ngày 18/7/2023 Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đã tiến hành diễn tập sự cố theo kế hoạch và phương án xây dựng là xử lý tái cấp điện tự dùng Nhà máy từ máy phát điện diesel và tái lập trạm MVPS khi có bị mất điện toàn Nhà máy.

Tình huống giả định là có sự cố trên lưới điện 110kV, Trạm biến áp 110kV Nhà máy điện mặt trời Cư Jút bị mất điện, tất cả các Inverter đang vận hành bình thường thì bị ngừng phát điện, thanh cái C11 mất điện, mất điện tự dùng Nhà máy.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, ca vận hành đương phiên Trạm biến áp 110kV Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đã tiến hành xác định nguyên nhân và tiến hành các bước xử lý sự cố theo quy trình, quy định hiện hành.

Xác định nguyên nhân và tiến hành các thủ tục theo quy trình, quy định

Các thành viên tham gia diễn tập đã hoàn thành tốt phần diễn tập của mình đúng theo kịch bản đã đưa ra với tinh thần khẩn trương, phù hợp với thực tế. Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cá nhân, trang cụ an toàn, dụng cụ đồ nghề đầy đủ, thông tin liên lạc, vật tư và các trang thiết bị khác đúng quy định, phù hợp yêu cầu nội dung công việc. Các Trưởng ca, điều hành viên tham gia diễn tập có ý thức chấp hành tốt mệnh lệnh và tuân thủ thực hiện đúng quy trình an toàn điện, nghiêm túc trong chế độ báo cáo, thực hiện phiếu công tác, phiếu thao tác, thực hiện chức trách nhiệm vụ theo sự phân công.

Tiến hành các bước xử lý sự cố tại Phòng điều khiển Trạm 110kV

Tiến hành các bước xử lý sự cố tại trạm MVPS

Thông qua buổi diễn tập, các thành viên đã nắm rõ các bước thực hiện khi có sự cố xảy ra, trình tự xử lý sự cố đúng quy trình và khôi phục cung cấp điện đúng quy định. Đánh giá được sự phối hợp điều hành trong quá trình xử lý sự cố, nâng cao kỹ năng nhận định cũng như khả năng phán đoán của nhân viên vận hành trong quá trình xử lý sự cố, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

Trần Thanh Phương– P8