Chương Trình Đào Tạo Bằng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Thiên Tai Toàn Diện

Chương Trình Đào Tạo Bằng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Thiên Tai Toàn Diện

                   Ban quản lý dự án Tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi văn bản số 27/JICA3 ngày 05/6/2023 về việc cử cán bộ tham dự khóa đào tạo phần mềm thuộc dự án” Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện (lần 2)”.

Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung (EVNCHP) đã tuân thủ và gửi Ban quản lý dự án tỉnh Thừa Thiên Huế về cử nhân sự tham gia chương trình đào tạo Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện gồm 02 cán bộ Công nhân viên (Nhà máy 01 kỹ sư, phòng Quản lý xây dựng 01 chuyên viên) thuộc Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nhà máy Thủy điện A Lưới tham gia khóa đào tạo của dự án: Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên, phục vụ công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại nhà máy thủy điện A Lưới.

 

Hình ảnh: Các chuyên gia Nhật Bản và các Cán bộ tham gia chương trình đào tạo

 

     

 

                                                     

 Hình ảnh: Kiểm tra thực tế trên hệ thống phần mềm phòng chống thiên tai

                                                         Huỳnh Đình Dũng - P6