EVNCHP hoàn thành kỳ thi nâng bậc đợt 1 năm 2023.

Thực hiện theo kế hoạch tổ chức thi trưởng ca, thi nâng bậc của  điều hành viên,  công nhân kỹ thuật đợt 1 năm 2023, từ ngày 29/06 đến ngày 30/6/2023, Công ty CP Thủy điện miền Trung (CHP) đã  tổ chức kỳ thi nâng bậc cho CBNV đang trực tiếp làm công tác sản xuất tại Nhà máy Thủy đin A Lưi và Nhà máy ĐMT Cư Jút. CHP đã chuẩn bị rất kỹỡng cho kỳ thi đợt 1 năm 2023 như: kế hoạch tổ chức thi Trưởng ca vận hành , thi chuyển ngạch, thi nâng bậc công nhân, quyết định thành lập hội đồng thi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng, xây dựng bộ đề thi...

 Trực tiếp chỉ đạo và giám sát kỳ thi là ông Lê Quý Anh Tuấn- Tổng giám đốc - Chủ tịch hội đồng thi và các cán bộ coi thi trong hội đồng thi. Nội dung kỳ thi được chia làm 3 phần là an toàn điện, lý thuyết và thực hành. Phần thi an toàn điện được thực hiện thi câu hỏi trắc nghiệm, phần thi lý thuyết theo hình thức trắc nghiệm xoay quanh các quy trình vận hành và xử lý sự cố các thiết bị trong nhà máy, các hệ thống thiết bị thủy công tại đập và các kiến thức liên quan khác. Phần thi thực hành theo hình thức vấn đáp trực tiếp xoay quanh các cách xử lý tình huống trong vận hành và thao tác thực tế trên thiết bị. Để đảm bảo tính công bằng thì mỗi CBNV sẽ làm một đề bài khác nhau.


Mỗi CBNV trực tiếp làm công tác sản xuất luôn ý thức rằng việc nâng cao trình độ tay nghề là điều hết sức quan trọng trong công việc. Việc nâng cao trình độ không những sẽ làm cho các công việc được diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ mà còn đảm bảo an toàn cho chính bản thân, đồng nghiệp cũng như thiết bị, tài sản của Công ty. Chính vì vậy, kỳ thi đã diễn ra một cách nghiêm túc, công bằng và minh bạch.

  

Kỳ thi nâng bâc, giữ bậc hàng năm cũng là cơ hội để các công nhân nâng cao tay nghề và làm cơ sở để được nâng bậc, giữ bậc; đồng thời qua đó để Công ty có những đánh giá đúng về chất lượng tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian sắp đến và qua kỳ thi lần này Lãnh đạo Công ty mong muốn CBNV tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, làm chủ thiết bị công nghệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

                                                                                                 Trần Tâm Hạnh - P3