Kiểm định định kỳ công tơ đo đếm điện năng Nhà máy điện mặt trời Cư Jút năm 2023

Công tơ đo đếm có vai trò rất quan trọng trong công tác giao nhận điện năng trong hệ thống điện nói chung và Nhà máy điện mặt trời Cư Jút nói riêng. Chính vì vậy công tác kiểm định định kỳ Công tơ đo đếm cho các Nhà máy thuộc Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung được tiến hành hàng năm theo đúng các quy định hiện hành.

Ngày 09/6/2023, Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút – Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã phối hợp cùng Công ty Mua bán điện, Công ty Điện lực Đăk Nông/Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC) tiến hành công tác kiểm định định kỳ công tơ đo đếm chính 131C Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.

Một số hình ảnh kiểm định định kỳ công tơ 131C NMĐMT Cư Jút:Nhân viên đơn vị CPCETC đang  thực hiện kiểm địnhĐại diện các đơn vị thực hiện kiểm định

Kết quả, các thông số kiểm định công tơ đo đếm chính 131C của Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường, đảm bảo điều kiện thực hiện chức năng ghi nhận sản lượng điện phục vụ thanh toán doanh thu bán điện cho Nhà máy.

                                                                                                                                               Nguyễn Văn Huỳnh – P8