Hội thảo Công nghệ viễn thám giám sát nhà máy thủy điện và nhà máy điện mặt trời.

Ngày 31/05/2023, tại văn phòng EVNCHP tại Đà Nẵng EVNCHP và công ty công nghệ VEGASTAR đã tổ chức buổi hội thảo về công nghệ viễn thám giám sát nhà máy thủy điện và nhà máy điện mặt trời. Đây là cơ hội để EVNCHP tìm hiểu về công nghệ tiên tiến về công tác giám sát nhà máy thủy điện và nhà máy điện mặt trời trong tương lai theo định hướng công nghệ 4.0 hiện nay. Qua buổi hội thảo đơn vị VEGASTAR đã trình bày các công nghệ giám sát cụ thể bao gồm:

+ Quản lý hiện trạng các mốc và biên hồ của các hồ của các hồ chứa, tình trạng lấn chiếm hành lang hồ chứa, các hoạt động trên lòng hồ.

            + Quản lý lưu vực hồ chứa và vị trí bố trí các tài sản (công trình thủy điện, trạm đo mưa, đo nước, trạm cảnh báo lỹ, mốc tiêu.

             + Quản lý hiện trạng hành lang thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa, bao gồm trước, trong và sau lũ; các điểm xung yếu có nguy cơ cao ngập lũ và sạt lỡ.

            + Giám sát đập thủy điện bằng ảnh vệ tinh.

            + Giám sát thay đổi khu vực công trình thủy điện.

            + Giám sát biến dạng bề mặt công trình bằng kỹ thuật giao thoa SAR......

            + Quan trắc Đập thủy điện và khu vực lân cận thông qua Phương pháp Giao thoa Radar.

            + Xác định biên ngập/mô phỏng ngập lụt dựa trên ảnh chụp vệ tinh định kỳ và ảnh thu thập theo chuỗi thời gian lịch sử.

          Qua buổi họi thảo, Ban Lãnh đạo và CBCNV hiểu rõ thêm về công nghệ viễn thám về giám sát nhà máy thủy điện và nhà máy điện mặt trời.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảoDương Viết Cương - Tổ CNTT