EVNCHP: Tham gia khóa tập huấn Pháp luật lao động về tiền lương, thưởng, phúc lợi tại đơn vị

     Ngày 24.25.26 tháng 5 năm 2023, tại Đà Nẵng, được sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung đã tham gia Hội nghị tập huấn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng xây dựng hệ thống thang bảng lương và các chính sách đãi ngộ trong doanh nghiệp.
                              TS Tống Thị Minh - Chuyên gia pháp luật tiền lương tại buổi tập huấn.                   TS, Kiều Thị KIm Hoàn - Chuyên gia tư vấn xây dựng thang bảng lương tại buổi tập huấn.      Nội dung khóa học đã giúp các đơn vị tham gia hiểu được vai trò, ý nghĩa quan trọng việc xây dựng thang bảng lương và các chế đđãi ngộ trong doanh nghiệp để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật lao động về tiền lương, thưởng, phúc lợi và các biện pháp đảm bảo tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

      Xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi hợp lý sẽ góp phần xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nâng cao năng  suất lạo động, đóng góp cho sự phát triển doanh nghiệp bền vững trong tương lai.

                                                                                                             Trần Tâm Hạnh - Phòng Tổ chức - Nhân sự