Nhà máy Điện mặt trời Cư Jút hưởng ứng Chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ “ năm 2023

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), đồng thời Hưởng ứng Kế hoạch phát động số 287/KH-UBND ngày 08/05/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2023.

Tổ Công đoàn Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đã phát động chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, với mục tiêu tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong khu vực Nhà máy mỗi CBCNV trồng và chăm sóc ít nhất 5 cây xanh trong khuôn viên của Nhà máy.

         Đúng 8h30” ngày 19/5/2023 Lãnh đạo Nhà máy cùng toàn bộ CBCNV Nhà máy đồng loạt ra quân tập kết, đào hố và trồng các loại cây tại các vị trí đất trống, thích hợp trong khuôn viên của Nhà máy.


Cây ăn quả được tập kết sẵn để sãn sàng được trồng

         Sau nhiều giờ lao động tích cực hăng say đã có gần 100 cây, chủ yếu là cây ăn quả và cây cảnh đã được trồng bổ sung.

 
Lãnh đạo, CBCNV Nhà máy tham gia trồng cây

  

  

  

Cây ăn trái được trồng từ các năm trước

Bài tự viết: Đào Quang Lai – P8